Program Płatnika wciąż nieostateczny

Po jednej wersji demonstracyjnej i dwóch wersjach eksploatacyjnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził czwartą wersję Programu Płatnika (PP). Jest to aplikacja służąca do weryfikacji i tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych, ich drukowania oraz przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Najnowsza aplikacja oznaczona jest symbolem 1.01.007. Wciąż jednak nie jest to wersja ostateczna. ZUS zapowiedział wersję finalną PP na początek lutego br.

Po jednej wersji demonstracyjnej i dwóch wersjach eksploatacyjnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził czwartą wersję Programu Płatnika (PP). Jest to aplikacja służąca do weryfikacji i tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych, ich drukowania oraz przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Najnowsza aplikacja oznaczona jest symbolem 1.01.007. Wciąż jednak nie jest to wersja ostateczna. ZUS zapowiedział wersję finalną PP na początek lutego br.

Wersja Programu Płatnika z 20 stycznia br. została wreszcie uzupełniona o moduł teletransmisji. Udostępniony Program Płatnika Teletransmisja (PPT) umożliwia m.in. przygotowanie pliku do teletransmisji, obsługę wniosków o rejestrację i wydanie certyfikatu oraz potwierdzeń przesłania plików do ZUS. Według prognoz ZUS-u i Prokomu, pełną funkcjonalność program osiągnie za trzy miesiące, jednak już teraz umożliwia przesłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Płatnik, chcący przesyłać dokumenty ubezpieczeniowe drogą elektroniczną, musi złożyć wniosek w Punkcie Rejestracji i uzyskać certyfikat klucza publicznego w Centrum Certyfikacji (CC). Funkcję CC pełni firma Unizeto, która dotychczas wydała 50 certyfikatów.

Dokumenty przekazywane przez firmy mogą być również zapisane na dyskach CD-ROM, co wymaga jednak zgody kierownika jednostki terenowej ZUS i zaszyfrowania danych kluczem prywatnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200