Program Microsoftu ułatwi zarządzanie dokumentami

Pakiet Microsoft SharePoint Portal Ser-ver 2001 będzie pierwszym rozwiązaniem Microsoftu do zarządzania dokumentami, które ma umożliwić firmie konkurowanie z Lotus Development, rozwijającym bardziej wszechstronne od serwerów Microsoft Exchange oprogramowanie Lotus Domino/Notes.

SharePoint Portal Server ma pozwolić na tworzenie portali informacyjnych, które dzięki wykorzystaniu standardowych mechanizmów oferowanych przez Windows (aplikację Windows Explorer) oraz przeglądarki internetowej umożliwiają użytkownikom łatwe wyszukiwanie dokumentów, ich współdzielenie i współtworzenie oraz publikowanie - zarówno w sieci korporacyjnej, jak i na ogólnodostępnych serwerach WWW.

SharePoint wprowadza mechanizm, który z jednej strony pozwala automatycznie kontrolować proces tworzenia dokumentu poprzez utrzymywanie pełnej historii jego zmian i wersji (użytkownik w każdej chwili ma dostęp do dowolnej wersji dokumentu), z drugiej, umożliwia dokonanie ostatecznej akceptacji przez uprawnione osoby.

Integralną częścią SharePoint jest mechanizm pełnotekstowego indeksowania wskazanych dokumentów przechowywanych nie tylko w formie plików na serwerach sieciowych (wszystkie typy dokumentów, dla których istnieje iFilter, np. Acrobat PDF, i WordPerfect), ale także jako strony WWW na serwerach internetowych (administrator może wskazać, które ścieżki serwerów i ile dokumentów "w głąb" powinno być indeksowanych), dokumenty w folderach publicznych serwerów Microsoft Exchange 5.5 i 2000 oraz, co ciekawsze, zawartość baz danych serwerów Lotus Notes 4.6a+. Aplikacja udostępnia również API, umożliwiające programistom integrację własnych mechanizmów wyszukiwania informacji, np. w bazach danych, systemach CRM itp.

Dostęp do zindeksowanych informacji i dokumentów można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki WWW poprzez specjalnie skonfigurowany przez administratora portal oparty na technologii Microsoft Dashboard. Pozwala ona łatwo budować korporacyjne strony internetowe z wykorzystaniem gotowych komponentów Web Parts, realizujących funkcje wyszukiwania, kategoryzacji informacji, tworzenia listy aktualności z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł informacji itp. Elementem takiego portalu może być np. komponent wyświetlający kalendarz imprez firmowych, przechowywany w skrzynce na serwerze Microsoft Exchange, czy prosty klient instant messaging. Microsoft zapewnia, że dostarczy z produktem ok. 25 takich komponentów.

SharePoint, podobnie jak serwer Exchange 2000, wykorzystuje repozytorium Web Storage System. Niektóre funkcje produktu pokrywają się z dostępnym już rozwiązaniem Office Server Extensions, umożliwiającym integrację pakietu biurowego z serwerem IIS. Pełna integracja oprogramowania portalowego z pakietem Office nastąpi w rozwijanej wersji 10, która będzie wyposażona w moduł SharePoint TeamServices.

Microsoft SharePoint Portal Server 2001 ma trafić do sprzedaży wiosną br. Produkt działa na Windows 2000 Server z SP1, ale nie wymaga do pracy usług katalogowych Active Directory.


TOP 200