Program INNOTECH czyli dodatkowe źródło finansowania projektów dla polskich, innowacyjnych firm

Przedsiębiorstwa wykorzystujące innowacyjne technologie mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w ramach tego programu uruchomionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program NCBiR jest ciekawą propozycją dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej oraz teleinformatycznej.

Według ekspertów Deloitte, jest to doskonała szansa dla wszystkich poszukujących alternatywnych - do funduszy europejskich - środków na finansowanie projektów badawczych. Program INNOTECH składa się z dwóch instrumentów wsparcia.

Budżet tegorocznego konkursu w programie INNOTECH wynosi 130 mln zł. Natomiast całkowita kwota przeznaczona na dotacje do 2013 r. to ok. 650 mln zł. W 2011 r. zaplanowano jedną turę naboru projektów, w kolejnych latach przewidziano po dwie.

Pierwszy z nich, In-Tech adresowany jest do przedsiębiorstw (również dużych), konsorcjów naukowych (przedsiębiorstwa i jednostki naukowe podejmujące wspólne projekty) i centrów naukowo-przemysłowych (tworzonych m.in. przez instytut badawczy i podmiot sektora gospodarczego).

Zobacz również:

  • Tylko 1/5 organizacji dojrzale podchodzi do danych
  • Inwestycje Amazona w Polsce

Drugi, Hi-Tech skierowany jest do małych i średnich firm, działających w obszarze zaawansowanych technologii. Dużą zaletą programu jest fakt, że MSP mogą korzystać ze schematu dostępnego tylko dla nich, co oznacza, że mają potencjalnie mniejszą konkurencję.

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie do 16 czerwca br. Budżet tegorocznego konkursu wynosi 130 mln zł. Natomiast całkowita kwota przeznaczona na dotacje do 2013 r. to ok. 650 mln zł. W 2011 r. zaplanowano jedną turę naboru projektów, w kolejnych latach przewidziano po dwie.

"Pierwszym krokiem w aplikowaniu o środki jest złożenie wniosku uproszczonego, co pozwala przygotować całą dokumentację spokojnie i w rozsądnym czasie" - podkreśla Beata Tylman, starszy menedżer w zespole R&D & Government Incentives polskiego oddziału Deloitte.

Maksymalna wysokość wsparcia to 10 mln zł. Ścieżka Hi-Tech przewidziana jest na projekty z określonych obszarów, dostępna jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw i pozwala na otrzymanie grantu do 5 mln zł.

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty obejmujące badania naukowe i/lub prace rozwojowe (faza A) oraz przygotowanie do wdrożenia (faza B). W ramach ścieżki In-Tech dofinansowany może być każdy innowacyjny projekt przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość spółki. Maksymalna wysokość wsparcia to 10 mln zł. Ścieżka Hi-Tech przewidziana jest na projekty z określonych obszarów, dostępna jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw i pozwala na otrzymanie grantu do 5 mln zł.

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kierowane jest na realizację wysoce innowacyjnych przedsięwzięć, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii. Dotacje tego typu otrzymało już sporo firm chcących wprowadzić w życie innowacyjne pomysły, w formie projektów badawczo-rozwojowych. Po dotacje z sukcesem sięgali już producenci różnych pojazdów (auta, autobusy, pojazdy miejskie dla osób poruszających się na wózkach, w tym pojazdy elektryczne) oraz komponentów.

"W ramach programu IniTech, będącego poprzednikiem programu INNOTECH, firmy z sektora motoryzacyjnego oraz jednostki badawcze pozyskały ponad 5 mln euro dotacji na realizację projektów badawczych, w tym między innymi na projekty związane z rozwojem komponentów pojazdów, jak i dedykowane tzw. zielonym pojazdom" - mówi Beata Tylman. "W tym miejscu warto wymienić m.in. dofinansowany projekt rozwoju nowej generacji tramwajów dla transportu miejskiego, projekt opracowania innowacyjnego systemu redukcji lotnych węglowodorów w samochodach nowej generacji, czy projekt dedykowany opracowaniu innowacyjnej technologii nawierzchni o obniżonej emisji hałasu. Trzeba także podkreślić, że beneficjentem programu było także wiele firm z branży TMT, a projekty badawcze i rozwojowe prowadzono w różnych obszarach sektora. Jako przykłady można wymienić m.in. metody poprawy jakości badań prowadzonych przez Internet, systemy komunikacji marketingowej lub wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim czy stworzenie bezdotykowego skanera 3D. Popularne były również opracowania różnego rodzaju innowacyjnych platform: usług e-Biznesowych, raportowania strategicznych analiz rynkowych, zarządzania procesami biznesowymi świadczenia usług multimedialnych czy platforma lojalnościowa" - dodaje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200