Program EuroInfo '95

Uroczyste otwarcie EuroInfo '95 przez Premiera RP

Uroczyste otwarcie EuroInfo '95 przez Premiera RP

Sesja I 27 czerwca 9.00-13.00

Wystąpienie Włodzimierza Gogołka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego EuroInfo '95 Poland

Komputerowe Technologie w Administracji Państwowej Chairman: Bogdan Chojna

1. Andrzej Zakrzewski - Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP

2. Waldemar Pawlak - Prezes PSL "Informacja w polityce"

3. Andrzej Zieliński - Minister Łączności "Nowe kierunki administrowania łącznością w Polsce"

4. Elżbieta Chojna Duch - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów "Informacja profesjonalna w Ministerstwie Finansów"

5. Andrzej Arendarski - Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej "Izby gospodarcze jako źródło informacji gospodarczej dla administracji państwowej"

6. Tadeusz Soroka - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przemysłu i Handlu "Informacja naukowa i techniczna elementem realizacji polityki proinnowacyjnej"

7. Zbigniew Jabłoński - Dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu "Sejm jako źródło i odbiorca informacji"

8. Jerzy Kiebowicz - Doradca Ministra Sprawiedliwości "Ministerstwo Sprawiedliwości: Projekt CORS"

9. Lech Borowski - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz

10. Leszek Krupiński - Wicedyrektor Departamentu Informatyki GUC "Ogólnopolski system informatyczny dla administracji celnej"

11. Zygmunt Bieńko - Dyrektor Centrum Informatycznego "Czynniki kształtujące efektywność zastosowań informatyki"

Sesja II 28 czerwca 14.00-17.30

Cyfrowe Źródła Informacji dla Prasy, Radia, TV i Biznesu Chairman: Red. Tadeusz Jacewicz

1. Klaus Sprick DPA "Technologie informacyjne agencji prasowych"

2. Włodzimierz Gogołek - Prezes PAP "Komputerowe technologie informacyjne w nowoczesnej agencji prasowej"

3. Wiesław Łagodziński - Dyrektor Departamentu Informacji GUS "Informacja statystyczna - źródła i formy wykorzystania przez prasę, radio i telewizję".

4. Piotr Ufnal - Szef marketingu AFP "Serwisy informacyjne AFP i nowe produkty przeznaczone dla prasy"

5. Włodzimierz Pałka - Wiceprezes Zarządu Spółka Polskie Radio S.A. "Technologie informatyczne w produkcji informacji w Polskim Radiu S.A."

6. Elaine Robinson - Eirene "Sieć Europejskich Brokerów Informacji - stan i cele"

7. Marek Talacha - Polska Agencja Prasowa, Biuro Techniki i Łączności "Online w PAP".

8. Piotr Celiński - Polska Agencja Prasowa, Redakcja Fotograficzna "Cyfrowa transmisja i obróbki fotografii w CAF/PAP"

9. Piotr Madaliński - Centrum Wyszukiwania Informacji Profesjonalnej - WIP "Doświadczenia Centrum Wyszukiwania Informacji Profesjonalnej w kontaktach z brokerami informacji w Polsce"

10. Wojciech Kuciel - Eurostart "Komputerowy serwis informacyjny - Koliber"

11. Wojciech Skaba - Prezes Teleadreson Ltd "Baza teleadresowa w serwisach on-line"

12. Wojciech Januszko - Dyrektor Biura Informacji Gospodarczej Procedur i Legalizacji "Infodata" "Aktualny stan ogólnokrajowego systemu informacji gospodarczej - OSIG Krajowej Izby Gospodarczej"

Sesja III 28 czerwca 9.00-13.00

Informacja w Nauce, Technice i Medycynie Chairman: Małgorzata Kozłowska - Podsekretarz Stanu KBN

1. Prof. dr Marek Niezgódka - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Informatyki, Wydział Matematyki "Rola modelowania wizualnego w badaniach naukowych"

2. Heinz Ochsner - Knight Ridder Information "Życzliwość serwisów Knight Ridder'a"

3. Małgorzata Kozłowska - Podsekretarz Stanu KBN "Omówienie programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych"

4. Sue Orchard - Sales Director, UMI/IPI "Current and future forms of document delivery: the UMI vision"

5. Irmina Pęciak - Zastępca Dyrektora ds. systemów informatycznych - Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego, Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej

"Możliwości korzystania z baz danych systemu STN International i oferta FIZ Karlsruhe oraz CAS dla krajów środkowej i wschodniej Europy"

6. Franciszek Perz - Prezes Stratus "Tendencje w dostępie do profesjonalnej informacji elektronicznej"

7. Maciej Szatkowski - Giga Teleservice "Giga Teleservice jako narzędzie dla polskiego biznesu"

8. Piotr Płoszajski - Polska Akademia Nauk "Informacja o nauce i dla nauki, stan i potrzeby"

9. Anish Mohindru - Chemical Abstracts Service "Multi-dimenational Provider of Sci-Tech Information"

10. Ingetraut Dahlberg - International Society for Knowledge Organization "Classification systems in databases and networks if this complies with your expectations"

11. Marek Żabicki - prezes Neurosoft "Wyszukiwanie informacji, a systemy wspomagające procesy w grupie"

12. Leszek Kotsch - Advanced Technology Group (DEC) "Informacja multimedialna - współczesne kierunki rozwoju

Sesja IV 27 czerwca 14.00-17.00

Cyfrowa Komunikacja: Wyposażenie, Sieci, Infostrady Chairman: Hanna Popowska

1. Roman Szwed - Prezes ATM Sp. z o.o. "Rozwój Internetu Komercyjnego w Polsce"

2. Andrzej Zienkiewicz - Dyrektor Techniczny "Internet - NASK w 1995 roku"

3. Mirosław Stando - Bankowe Przedsiębiorstwo Telkomunikacyjne - Telbank S.A. "Usługi i udogodnienia w cyfrowej sieci Telbank"

4. Jarosław Kępkowicz - Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Teleinformatycznych TPSA "Czas na sieć informacji..."

5. Wojciech Bogusz - WWW Technology "WWW jako nowoczesne źródło informacji"

6. Dariusz Wichniewicz - ATM "Elektroniczne serwisy informacyjne"

7. Dariusz Król - Wiceprezes Bogart Ltd "Komputerowe wspomaganie zarządzania infrastrukturą komunikacyjną"

8. Liam Chambers - Public Relations Manager, SilverPlatter Information "Towards a worldwide Library - CD-ROM, Internet and new possibilities for accessing information"


TOP 200