Program CAD - SPTech

Niezbyt często mamy możliwość prezentowania na naszych łamach użytkowego programu, będącego od początku do końca dziełem, które powstało w Polsce. Takim produktem jest system projektowania konstrukcji i technologii SPTech. Jego twórca, Pracownia Informatyczna JKS została wyróżniona na ostatnich Targach Zastosowań Informatyki w Przemyśle i CAD/CAM w kategorii ''Opracowanie i wdrożenie polskiego oprogramowania w dziedzinie zastosowań przemysłowych oraz CAD/CAM''. Autorem programu jest, w głównej mierze, dr inż. Jacek Kardasiewicz.

Niezbyt często mamy możliwość prezentowania na naszych łamach użytkowego programu, będącego od początku do końca dziełem, które powstało w Polsce. Takim produktem jest system projektowania konstrukcji i technologii SPTech. Jego twórca, Pracownia Informatyczna JKS została wyróżniona na ostatnich Targach Zastosowań Informatyki w Przemyśle i CAD/CAM w kategorii 'Opracowanie i wdrożenie polskiego oprogramowania w dziedzinie zastosowań przemysłowych oraz CAD/CAM'. Autorem programu jest, w głównej mierze, dr inż. Jacek Kardasiewicz.

W skład całego systemu SPTech wchodzi 13 modułów - podprogramów: m.in. Edytor Graficzny, Środowisko Projektowe, Kompilator Zadań, Wektoryzacja, Wyświetlanie rysunków itp. Ponadto biblioteki łożysk, elementów złącznych i elementów rysunkowych. SPTech pracuje w DOS-owych oknach i może działać w środowiskach Windows, WindowsNT i OS/2.

Edytor CAD2D

Podstawowym elementem systemu SPTech jest edytor graficzny CAD2D, umożliwiający przygotowywanie rysunków dwuwymiarowych. Wyposażony jest w kilkaset funkcji graficznych - poza elementarnymi, w bardziej złożone, umożliwiające kreskowanie, powiększanie szczegółów, półautomatyczne wymiarowanie, czy wyznaczanie ekwidystanty (linii o stałej odległości od brzegów dowolnego detalu). Rysunki wykonywane w tym edytorze zgodne są z Polską Normą Rysunkową. Projektant mając do dyspozycji np. bibliotekę elementów złącznych (zgodną z PN), może używać jej w trakcie projektowania: elementy automatycznie dołączane są do tabelki - wykazu elementów wykorzystywanych w projekcie.

Basic

Algorytmy dodatkowych funkcji, użytkownik może opracować samodzielnie, wykorzystując w tym celu wbudowany edytor i interpretator języka Basic, poszerzony o elementy, umożliwiające współpracę z innymi funkcjami edytora CAD2D. Basic może służyć także do tworzenia parametrycznych bibliotek rysunków.

Kalkulator

Kolejnym narzędziem wbudowanym w edytor graficzny jest kalkulator. Poza dokonywaniem elementarnych obliczeń, możliwe jest także definiowanie zmiennych oraz nadawanie im wartości. Za pomocą funkcji kalkulatora możliwe jest także sprawdzanie i unikanie podwójnych nazw definiowanych obiektów.

Rysunek

Rysunek tworzony w edytorze może składać się z 256 warstw. Do ujawniania warstw na ekranie służą wskaźniki wyświetlania - ich wyzerowanie, spowoduje "ukrycie" rysunku. Zarówno wskaźniki wyświetlania, numer warstwy bieżącej, jak i definicje pozostałych warstw są zapamiętywane i przechowywane w opisie rysunku. Nazwy warstw przekazywane są w trakcie opracowywania rysunków na urządzeniu zewnętrznym (ploter lub drukarka) do odpowiednich modułów kreślących - co znacznie ułatwia przygotowywanie dokumentacji. Warto wspomnieć jeszcze o jednej własności programu: możliwa jest automatyczna generacja półwidoków i półprzekrojów.

Opisy i wymiarowanie

Edytor graficzny wyposażono w możliwości ręcznego i półautomatycznego wymiarowania rysowanych detali. Funkcje wymiarowania pozwalają m.in. określić precyzję liczby (liczba cyfr znaczących), kąt nachylenia linii wymiarowej oraz tryby rysowania strzałek i pomocniczych linii wymiarowych. Poza rysowaniem pojedynczych wymiarów, można półautomatycznie rysować łańcuchy wymiarowe, wymiarować do bazy czy zastosować wymiarowanie współrzędnościowe. Bogaty zestaw fontów oraz wbudowany moduł Generatora Fontów pozwala na uzyskanie bardzo dużej liczby różnych napisów.

Ikony

Dla szybszej orientacji w zasobach rysunkowych, na podstawie fragmentu rysunku (lub jego całości), użytkownik może stworzyć ikonę, zawierającą z reguły najbardziej charakterystyczne cechy danego rysunku. Ikony można generować automatycznie, pisząc odpowiednie zadanie we wbudowanym w edytor Basicu. Następnie ikony są umieszczone w graficznym menu użytkownika.


TOP 200