Prognozy finansowe Telekomunikacji Polskiej SA na rok 2000

Telekomunikacja Polska SA opublikowała prognozy wyników finansowych na rok 2000. Spółka przewiduje, że jej przychody ze sprzedaży produktów w tym okresie wyniosą ok. 15 mld zł, co oznacza wzrost o 23,3 % w stosunku do roku 1999. TP SA liczy, że w br. podłączy 1 mln nowych abonentów

Telekomunikacja Polska SA opublikowała prognozy wyników finansowych na rok 2000. Spółka przewiduje, że jej przychody ze sprzedaży produktów w tym okresie wyniosą ok. 15 mld zł, co oznacza wzrost o 23,3 % w stosunku do roku 1999. TP SA liczy, że w br. podłączy 1 mln nowych abonentów

Ponadto TP SA szacuje, że jej ogólne nakłady inwestycyjne w br. wyniosą ok. 8 mld zł i głównie zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestycje kapitałowe.

Prognozę opracowano na podstawie planu ekonomiczno-finansowego i przewidywanego na rok 2000 Cennika Krajowych Usług Telekomunikacyjnych spółki. Jednocześnie rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie w tym roku zobowiązań do poziomu 4,5 mld zł w celu zapewnienia środków na działalność gospodarczą grupy kapitałowej TP SA w 2000 r.