Prognozy dużego wzrostu usług hostingu

Według badań przeprowadzonych przez firmę Rackspace Housing, zapotrzebowanie na usługi hostingu ma gwałtownie wzrosnąć w ciągu kolejnych pięciu lat.

Według wyników badań, prawie 70 proc. menadżerów IT oczekuje, iż w następnych pięciu latach liczba funkcji IT zlecanych w trybie hostingu, SaaS czy dostawcom cloud service, będzie rosła.

Outsourcing funkcji IT często postrzegany jest jako jeden ze sposobów obniżki kosztów działania IT, tak więc przy prognozach stagnacji budżetów IT nic dziwnego, że ankietowani chcą przeznaczać na hosting znaczną ich cześć, oczekując lepszej efektywności działania IT.

Zobacz również:

  • Rośnie liczba dużych centrów danych w Polsce
  • Serwisy streamingowe na celowniku cyberprzestępców
  • Edge computing: 5 potencjalnych pułapek

Wśród ankietowanych 47 proc. zamierza przeznaczyć od 0 do 20 proc. swoich bufetów IT na usługi hostowane, podczas gdy 30 proc. zamierza wydać już 30 do 50 proc. budżetów.

Jednocześnie prawie 50 proc. oczekuje, że procent budżetów IT wydawanych na usługi hostowane wzrośnie w ciągu kolejnych pięciu lat. Rośnie też akceptacja outsorsingu aplikacji - 40 proc. ankietowanych nie ma żadnych obiekcji związanych z hostingiem aplikacji u usługodawcy zewnętrznego.

Istnieją jednak pewne obszary aplikacyjne, które niechętnie widziane są w postaci usług hostigu. Należą do niej sfera finansów, zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz serwery plików i druku. Chętniej "pozbywano" by się poczty elektronicznej, witryn webowych i funkcji analitycznych (business intelligence).

Istnieją też inne, niż tylko finansowe powody wybierania opcji hostingu. Ponad 40 proc. ankietowanych uważa, że hosting pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu personelu IT - od 30 do 50 proc., który może być poświecony na realizację nowych projektów wewnętrznych IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200