Prognozy MCI

Zarząd MCI Management prognozuje pozytywny, jednostkowy oraz skonsolidowany, wynik finansowy na koniec 2003 r.

Zarząd MCI Management dokonał przeszacowania rezerw i wycen wybranych spółek portfelowych na koniec III kwartału br. W efekcie wartości księgowej aktywów funduszu wzrosła o ok. 2 mln zł.

W związku z negatywnym rozwojem sytuacji w spółce JTT zarząd MCI podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy do 90 proc na akcje JTT Computer. Obecna wartość pakietu JTT w aktywach MCI wynosi 1 mln zł.

Zobacz również: