Prognozy IDC na 2018 rok

Firma analityczna IDC (International Data Corporation) ogłosiła prognozy dotyczące tego, co czeka nas w tym roku w obszarze technologii IT oraz biznesu. Według IDC ten sektor gospodarki będzie się rozwijać bardzo dynamicznie, tak iż w ciągu najbliższych 4 lat cyfrowa gospodarka będzie generowała już przynajmniej połowę wartości światowego PKB.

Prognozy zostały opublikowane w nowym raporcie IDC FutureScape. Dane nie pozostawiają złudzeń: jak wynika z analizy IDC, cyfrowa transformacja stanie się głównym elementem strategii biznesowej przedsiębiorstw już do końca bieżącej dekady. A oto 10 najważniejszych prognoz IDC, będących jednocześnie wskazówkami dla firm mierzących się z wyzwaniami cyfrowej transformacji:

1. Do 2021 roku cyfrowa gospodarka będzie generowała już co najmniej 50% światowego PKB. Dzięki cyfryzacji i wdrażaniu nowych technologii, możliwe będzie lepsze profilowanie ofert, firmy będą szybciej podejmowały decyzje o wprowadzaniu nowych produktów czy usług na rynek, będą też sprawniej komunikowały się z biznesowymi partnerami i klientami wykorzystując w tym celu wiele kanałów komunikacji.

Zobacz również:

2. Do 2020 roku 60% przedsiębiorstw będzie w trakcie wdrażania nowych rozwiązań IT w ramach kompleksowej cyfrowej strategii - IDC definiuje nowe "platformy DX" jako architekturę IT przyszłości, umożliwiającą szybkie tworzenie cyfrowych produktów oraz usług i pozwalającą wnieść doświadczenia klienta na zupełnie nowy poziom.

3. Do 2021 r. globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi chmury obliczeniowej na świecie wyniosą ponad 530 mld USD. Ponad 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z wielu usług i platform w chmurze. Wdrażanie rozwiązań chmurowych nie jest już tylko kwestią oszczędności czy uzyskiwanej dzięki nim elastyczności - stają się one ważnym źródłem innowacji.

4. Do 2019 roku 40% inicjatyw z obszaru cyfrowej transformacji będzie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji (SI); do 2021 roku 75% aplikacji biznesowych będzie budowanych w oparciu o SI.

5. Do 2021 roku aplikacje biznesowe przeniosą się w stronę „ultra-zwinnych” (hiper-agile) architektur, 90% aplikacji w platformach chmurowych (PaaS) będzie wykorzystywało mikrousługi, zaś 95% nowych mikrousług będzie ulokowanych w kontenerach. Oznacza to wykorzystanie „ultra-zwinnych” metod tworzenia aplikacji, które zapewniają szereg korzyści, m.in. dużą elastyczność czy mobilność. Te technologie wpłyną na 10-krotny wzrost liczby aplikacji i mikrousług.

6. Do 2020 roku obserwować będziemy rozwój i urozmaicenie interfejsów odpowiedzialnych za komunikację na linii człowiek – technologia. 25% pracowników terenowych, w tym serwisantów IT, będzie wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość, zaś prawie 50% nowych aplikacji mobilnych będzie korzystać z głosu jako podstawowego interfejsu komunikacyjnego.

7. Zdaniem IDC, rozszerzona rzeczywistość (AR) zredefiniuje sposób pracy terenowych serwisantów dzięki technologii nakładania obrazów, stałemu dostępowi do aktualizowanych specyfikacji technicznych czy kontaktowi wideo z koordynatorami i doświadczonymi pracownikami technicznymi.

8. Do 2020 roku 90% dużych przedsiębiorstw będzie generować zyski z rozwiązań opartych o dane w modelu „dane jako usługa” (Data as a Service).

9. Dzięki ulepszaniu prostych narzędzi programistycznych (low-code/no-code), w ciągu najbliższych 36 miesięcy znacznie zwiększy się liczba programistów i deweloperów nieposiadających kompetencji technicznych.

10. Do 2021 roku ponad połowa organizacji z rankingu Global 2000 będzie przeprowadzać jedną trzecią interakcji z usługami cyfrowymi za pośrednictwem otwartych ekosystemów API, czego nie obserwowaliśmy niemal wcale w 2017r.

Wiele z poruszonych powyżej tematów, będzie omawianych podczas wiosennej konferencji IDC Predictions.

Źródła: IDC, inPlus Media