Prognoza dla branży IT wg. Computerworld TOP200

Koniunktura na rynku teleinformatycznym zagościła na dobre. Widać to zarówno w nominalnych wzrostach przychodów firm sektora ICT, jak i w przeprowadzonym przez redakcję Computerworld badaniu, które zestawiliśmy z danymi GUS dotyczącymi ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej.

Informacje do kolejnych edycji Computerworld TOP200 gromadzimy za pomocą webowej ankiety, do której dostęp uzyskują firmy spełniające podstawowy warunek uczestnictwa w zestawieniach, tj. minimum 1 mln zł przychodów rocznie ze sprzedaży produktów i usług ICT. W ramach tej ankiety pytaliśmy również o oczekiwania w stosunku do spodziewanej koniunktury rynkowej oraz perspektyw dalszego rozwoju branży teleinformatycznej.

Koniunktura okiem branży ICT

Na pytanie o aktualną koniunkturę w zestawieniu z rokiem 2013 aż 65% ankietowanych firm wskazało umiarkowany bądź istotny wzrost liczby zamówień. Dalsze 31% nie zauważyło poprawy. Jedynie 4% uznało, że koniunktura pogorszyła się.

Prognoza dla branży IT wg. Computerworld TOP200

Jeszcze większe nadzieje ankietowani wiązali z rokiem 2015. Na pytanie dotyczące spodziewanej koniunktury w przyszłym roku, zdecydowana większość z nich – aż 83% - odpowiedziała, że będzie ona lepsza niż obecna bądź wyraźnie lepsza niż obecnie. Pozostałe 17% uznało, że koniunktura nie poprawi się, ale i nie pogorszy.

Prognoza dla branży IT wg. Computerworld TOP200

Klimat koniunktury gospodarczej wg. GUS

Wskaźniki koniunktury gospodarczej są wynikami comiesięcznych badań opinii prowadzonych przez GUS wśród dyrektorów przedsiębiorstw z wybranych sektorów gospodarki. Wyniki pokazywane są następnie jako salda różnic pomiędzy ilością odpowiedzi negatywnych a pozytywnych. Wartości powyżej zera oznaczają przewagę opinii nastawionych pozytywnie nad negatywnymi. Zestawiając średnioroczne wyniki wskaźników ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej widać poprawę nastrojów w gospodarce na od początków tego roku. Po raz pierwszy od kilu lat więcej niż połowa sektorów – 4 z 7 – wykazuje przewagę optymistów nad pesymistami. Zauważalny jest także wzrost udziału opinii pozytywnych w pozostałych trzech gałęziach gospodarki.

Prognoza dla branży IT wg. Computerworld TOP200

Powyższe potwierdza popularny wskaźnik aktywności gospodarczej PMI (Purchase Manager Index). W maju jego wartość dla Polski wyniosła 50,8, co oznacza marginalną przewagę optymistów nad pesymistami. Oznaki ożywienia gospodarczego stają się widoczne.

Urzędowy optymizm? Raczej nie tym razem

Zasadnicza przewaga optymistów nad pesymistami w branży IT wydaje się uzasadniona, kiedy spojrzy się na wyniki tegorocznej tabeli głównej Computerworld TOP200. Przychody firm na niej wyszczególnionych osiągnęły pułap ponad 50,5 mld zł, co oznacza aż 17% wzrost w stosunku do rankingu z edycji 2013. Jest to wynik tym bardziej imponujący przy zestawieniu ze wzrostem polskiego PKB w całym 2013 roku, który wyniósł 1,6%. Branża IT może zatem pochwalić się aż 10-krotnie (!) większym tempem wzrostu od tego charakteryzującego polską gospodarkę.

Wiarygodne prognozy długookresowe

Na temat perspektyw rozwoju branży teleinformatycznej, szczególnie w kontekście nakładów na IT w poszczególnych sektorach gospodarki, będziemy rozmawiać przy okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery wyczekiwanego przez rynek raportu Computerworld TOP200.

Zapraszamy na towarzyszącą temu wydarzeniu bezpłatną debatę streamowaną online na żywo – w czwartek 26 czerwca od godziny 11:00.

Zarejestruj się!

W debacie udział wezmą

 • Wiceminister Dariusz Bogdan – odpowiedzialny za sprawy gospodarki elektronicznej

Szefowie najważniejszych firm ICT w Polsce

 • Piotr Witczyński – Oracle Polska
 • Bogdan Zborowski – Sygnity
 • Marek Kobielski – Dimension Data Polska
 • Tomasz Niebylski - SAP Polska

Dyrektorzy działów IT

 • Krzysztof Dzięcioł – T-Mobile
 • Andrzej Lechowicz – SK Bank
 • Sławomir Lasota – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Piotr Stępniewski - PGNiG SA

Redaktorzy Computerworld i CIO

 • Tomasz Bitner – redaktor naczelny Computerworld
 • Szymon Augustyniak – redaktor naczelny magazynu CIO
 • Piotr Pietruszyński – redaktor prowadzący Computerworld TOP200

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200