Profit ubezpieczyciela

Hestia uruchomi system wspomagający pracę Biura Inwestycyjnego.

Hestia uruchomi system wspomagający pracę Biura Inwestycyjnego.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia Insurance SA zawarło umowę z Prokom Software SA na stworzenie i instalację Systemu Obsługi Inwestycji Finansowych Profit. W pół roku ma powstać gotowy produkt. Ponadto Prokom przeprowadzi szkolenia personelu Hestii w zakresie użytkowania tego oprogramowania, a także będzie świadczyć usługi związane z jego serwisem, doradztwem informatycznym i opieką nad systemem w okresie gwarancyjnym.

Współpraca z użytkownikiem

Hestia nie zatrudnia informatyków, przekazując wykonanie prac tego typu w outsourcing firmie zewnętrznej - DC, odpowiedzialnej za integrację rozwiązań przygotowywanych dla spółek Grupy. Toteż przy określaniu potrzeb systemu z Prokomem będą współpracować pracownicy biura inwestycji, którzy mają być końcowymi użytkownikami aplikacji Profit. Biuro inwestycji zajmuje się m.in. zarządzaniem kapitałem Grupy, w tym składkami zebranymi od klientów.

"Istnieje ryzyko, że przy tego typu projekcie, gdy wszystko tworzone jest od początku, przedsięwzięcie może zakończyć się niepowodzeniem. Z drugiej strony, dzięki temu otrzymamy aplikację napisaną zgodnie z naszymi potrzebami, dostosowaną do specyfiki firmy" - mówi Maciej Szyszko, odpowiedzialny za projekty informatyczne w Grupie Hestii. Obecnie pracownicy biura inwestycji, wspólnie z przedstawicielami Prokomu, określają wymagania w zakresie funkcji systemu. Jest to wstępny, analityczny etap projektu, który zajmie ok. jednej piątej z przeznaczonych ogółem 26 tygodni.

Niewystarczający Excel

"Wcześniej osoby odpowiedzialne za inwestycje korzystały z własnych rozwiązań stworzonych w Excelu. Mają więc one doświadczenie, by wiedzieć jak ma wyglądać gotowy produkt" - twierdzi Maciej Szyszko. Na wdrożenie nowego systemu zdecydowano się z uwagi na to, że dotychczasowe narzędzia, z których korzystali pracownicy biura inwestycji, były przestarzałe. Nie zapewniały także wszystkich, wymaganych funkcji. Oczekiwane korzyści, jakie ma przynieść Profit, to usprawnienie działania biura, polegające na przyspieszeniu i uproszczeniu procedury rejestracji operacji finansowych, oraz możliwość wydzielenia portfeli inwestycyjnych i kontrola nad nimi.

Biuro inwestycji określi m.in. sposoby rejestracji transakcji i kreowania portfeli inwestycyjnych czy wygląd komunikatów systemu. Przy ustalaniu wymogów technologicznych, takich jak parametry bazy danych bądź sposoby wymiany informacji z innymi systemami, w tym głównie z finansowo-księgowym, w rozmowach z Prokomem będą uczestniczyć pracownicy DC. Oni też mają odbierać system od strony technicznej.

Informacje o postępach prac

W ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch zakończy się etap spisywania wymogów, a rozpocznie proces tworzenia aplikacji. Być może zostaną wykorzystane do tego moduły istniejącego już systemu Promak gdyńskiego producenta, przeznaczonego do obsługi biur maklerskich. Zasady tworzenia portfeli i rozliczania transakcji są takie same, zapewniają przedstawiciele Hestii.

Dostępna jest już wstępna wersja systemu. "Chcemy, aby końcowi użytkownicy z biura inwestycji na bieżąco mogli obserwować efekty pracy informatyków Prokomu, zdając sobie sprawę, w jakim kierunku zmierza projekt. Muszą wiedzieć, czy dodawane kolejne funkcje spełniają ich wymagania" - konkludują przedstawiciele Hestii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200