Profesjonalne forum przemysłu informacyjnego w Polsce

EuroInfo '92 gwarantuje niespotykane wcześniej w Polsce możliwości zapoznania się ze wszystkimi ogniwami łańcucha przemysłu informacyjnego.

EuroInfo '92 gwarantuje niespotykane wcześniej w Polsce możliwości zapoznania się ze wszystkimi ogniwami łańcucha przemysłu informacyjnego.

Mam tu na myśli m.in. sposoby gromadzenia i przesyłania informacji w skali świata, problematykę "życzliwego" komunikowania się z komputerami, zagadnienia tworzenia własnych baz danych, itp. Referenci konferencji EuroInfo '92 przedstawiają nam krajowe i światowe rozwiązania w zakresie komputerowego gromadzenia i upowszechniania informacji. Ma to szczególne znaczenie w okresie powszechnej prywatyzacji oraz otwierania granic. Zaproszeni zostali przedstawiciele najpoważniejszych światowych firm przemysłu informacyjnego - m.in. Dialog, Dun & Bradstreet, Kompass, Reuters, EUR-OP, World Trade Center, Data - Star. Nasi krajowi mówcy wskażą rolę oraz zakres dotychczasowego i zamierzonego wykorzystania informacji (także krajowych baz) na różnych szczeblach zarządzania od ministerstwa do małej firmy. Mieliśmy okazję, niektóre z tych wystąpień już wcześniej zasygnalizować na łamach ComputerWorlda.

Wystawa EuroInfo '92 stanowić będzie naturalne uzupełnienie wystąpień znacznej części referentów. Stworzona zostanie bowiem okazja zapoznania się z praktycznymi możliwościami wykorzystania światowego potencjału przemysłu informacyjnego. W szczególności, wystawcy zwracają uwagę na uwarunkowania w korzystaniu ze światowych źródeł informacji w Polsce.

Jestem przekonany, że dni spędzone na EuroInfo będą nadzwyczaj korzystne dla wszystkich, którzy zajmują się biznesem. Uczestnicy EuroInfo '92 powinni wynieść przekonanie o łatwości dostępu do źródeł niemal pełnego zakresu aktualnych informacji światowego biznesu, takich jak: ceny, analizy, adresy, finanse, giełdy. Oferty dostępu do źródeł informacji mają istotną cechę - są do natychmiastowego wykorzystania w każdej instytucji naszego kraju. Właśnie przekonanie o praktycznych korzyściach uczestniczenia w EuroInfo '92 stanowiło podstawowy motyw naszych wielomiesięcznych przygotowań tej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy.

Prof. Włodzimierz Gogołek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego EuroInfo '92

ORGANIZATORZY:

BUSINESS FOUNDATION oraz Biuro Informatyki Urzędu Rady Ministrów Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Ministerstwo Przemysłu i Handlu EUR-OP Urząd ds. Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich


TOP 200