Produkty dla sieci konwergentnych

Firmowa oferta produktów umożliwiających tworzenie sieci zbieżnych jest różnorodna, podobnie jak różne jest zaangażowanie poszczególnych koncernów i firm teleinformatycznych w budowę takich sieci. Tylko niektóre spośród teleinformatycznych koncernów oferują samodzielnie niemal kompletny zestaw produktów i rozwiązań, umożliwiający tworzenie ''sieci sieci''.

Firmowa oferta produktów umożliwiających tworzenie sieci zbieżnych jest różnorodna, podobnie jak różne jest zaangażowanie poszczególnych koncernów i firm teleinformatycznych w budowę takich sieci. Tylko niektóre spośród teleinformatycznych koncernów oferują samodzielnie niemal kompletny zestaw produktów i rozwiązań, umożliwiający tworzenie 'sieci sieci'.

Większość firm koncentrując się wyłącznie w wybranej dziedzinie konwergencji. Sytuacja taka wiąże się bowiem z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych, a krótki czas realizacji nowej oferty ma tutaj pierwszorzędne znaczenie.

Klasycznym rozwiązaniem tego problemu jest łączenie się różnych firm pod jednym szyldem rozwiązań konwergentnych bądź wzajemne powiązanie umowami dostarczania brakujących elementów systemu. Podczas gdy niektóre elementy sieci konwergentnej (przekaz pakietowy, przekaz głosu przez sieć Internetu VoIP, abonencki dostęp szerokopasmowy) cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu producentów, to jeszcze wiele działów telekomunikacji jest słabo zagospodarowanych i oczekuje na nowe produkty i rozwiązania, takie jak: terminale satelitarne, terminale wielosystemowe, przenośne terminale medialne i przekaz głosu przez sieć ATM (VoATM).

Jednymi z pierwszych produktów reprezentujących postępujący proces konwergencji pierwszego etapu, od kilku lat na dobre zadomowionymi w Europie, są rozwiązania umożliwiające tworzenie centrów informacyjno-usługowych Call Center oraz sieci inteligentne IN. Boom, jaki obserwuje się ostatnio w instalacji systemów Call Center, wynika z olbrzymiego zainteresowania takimi usługami najczęściej dużych przedsiębiorstw bankowych i zakładów ubezpieczeniowych, licznie kontaktujących się ze swoimi klientami na odległość.

Według Dataquest w 1998 r. ponad 75 proc. rynku Call Center w Europie Zachodniej zostało opanowane zaledwie przez kilku znanych dostawców systemów komutacji i serwerów integrujących CTI (Computer Telephony lntegration) z posadowionym na nich oprogramowaniem usługowym, oferowanych kompleksowo przez: Lucent Technologies (20%), Nortel Networks (19%), Ericsson (18%), Alcatel (11%) i Siemens (9%), a pozostałą część (23%) stanowią produkty mniej znanych producentów. Można sądzić, że udział tych firm na polskim rynku jest zbliżony, chociaż zaangażowanie u nas w tej dziedzinie Alcatela i Siemensa jest istotnie większe.

U podłoża tworzenia współczesnych sieci konwergentnych (po usługach IN i Call Center) znajdują się produkty umożliwiające tworzenie sieci pakietowych i szerokopasmowego dostępu do Internetu, coraz częściej w sposób bezprzewodowy. Poniżej prezentujemy niektóre rozwiązania tworzenia sieci zintegrowanych (produkty konwergentne), pochodzące z bardziej znanych na polskim rynku firm teleinformatycznych.

Alcatel stawia na protokoły IP

Podstawowym celem przyjętym przez Alcatela jest inicjowanie przemian telekomunikacyjnych, zmierzających do wprowadzenia "internetowej rewolucji"; pomocą w tym mają być doświadczenia i technologie pakietowe niedawno pozyskanych firm sieciowych. Realizowana przez Alcatela strategia rozszerzania istniejącej sieci telekomunikacyjnej do sieci szerokopasmowej (głównie na potrzeby IP) obejmuje w pierwszej kolejności ewolucyjne rozszerzanie dostępu abonenckiego przez stopniową migrację istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Składają się na to:

  • kontynuowanie dotychczasowych usług głosowych POTS (z systemami komutacji Alcatel 1000) i rozwijanie usług sieci inteligentnej IN za pośrednictwem Alcatel 1400 wraz korporacyjnym dostępem abonenckim (Alcatel 4400) bądź indywidualnie skalowanymi centralkami internetowymi Alcatel 4400 IP-PCX, opartymi na protokole IP (z funkcjami VoIP, FoIP);

  • rozszerzanie istniejącej infrastruktury o pakietową transmisję danych IP za pomocą jednej z dwóch metod: nakładkowej, tworzonej z różnych sieci (sieci heterogeniczne, różnorodność sprzętowa, skomplikowane zarządzanie, ciągła modernizacja, wielu dostawców, małe inwestycje początkowe) lub sieci zintegrowanej, opartej na własnym sprzęcie (mniej sprzętu, jeden dostawca, sieć homogeniczna).
Scalenie elementów sieci różnych firm (Alcatel)

Scalenie elementów sieci różnych firm (Alcatel)

Praktycznej konwergencji telekomunikacji z informatyką Alcatel dokonuje na kilka sposobów: przez instalację zdalnych internetowych węzłów dostępu (w których głos w postaci pakietowej jest przesyłany za pośrednictwem sieci pakietowej IP), przez wprowadzanie usług VoIP i FoIP, przez rozszerzanie funkcji usługowych sieci inteligentnych IN (łącznie z przekazem IP) oraz przez implementację prywatnych sieci wirtualnych VPN (Virtual Private Network), działających zarówno w sieciach publicznych, jak i prywatnych.

Do czasu integracji z firmami sieciowymi (DSC, Xylan, Packet Engines, Assured) podstawową platformą pakietową Alcatela do komunikacji sieci lokalnych z Internetem był system Alcatel Avanza, czyli sieć zintegrowana, dostarczająca wieloprotokołowych rozwiązań działających w środowisku przełączania pakietów. Podstawą systemu były sieci szkieletowe o wysokiej przepływności, zaopatrzone w węzły przełącznikowe klasy Alcatel 1000 HSS i Alcatel 1100 HSS o szerokim pasmie przenoszenia (technologie WDM, DWDM).

Alcatel zapewnia zdalny dostęp internetowy przez sieci komutowane (zwykłe telefoniczne, faksowe, terminale PSTN i terminale w standardzie H.323) przy użyciu rodziny serwerów bramowych Universal Access Gateway, przystosowanych ze strony użytkownika do jednoczesnej obsługi połączeń głosowych VoIP, faksowych FoIP lub w standardzie V.90 (56 kb/s). Od strony operatora sieci firmowa oferta obejmuje pełny zestaw interfejsów sieciowych PSTN: PRI, El, T1, DS3 - łącznie ze standardowymi interfejsami WAN (Fast Ethernet, ATM, Frame Relay).

Wśród rozwiązań bezprzewodowych zwraca uwagę szerokopasmowy system Evolium LMDS Solution, zapewniający dystrybucję multimedialnych przekazów środowisku SOHO (Small Offices, Home Offices).

Zasadniczą zmianę w strategii komunikacji internetowej nowej generacji prezentuje koncepcja systemu Alcatel 2IP - z gigarouterami w sieci szkieletowej klasy LSS OmniCore 5052, rodziną szybkich przełączników lokalnych Omni-Switch/Router, węzłami dostępowymi z serii OmniAccess (od LSS 210 do LSS 530) i najnowszą wersją serwera Alcatel 1000 Call Server. Najnowszy system 2IP (1999 r.) obejmuje wiele aplikacji internetowych (Call Center, VoIP, WWW, IN, ADSL, LMDS i inne), wykorzystując routery, gigaroutery i terakomutatory, dzięki wielousługowej platformie dostępowej POP. W punktach prezentacji POP (Point of Presence), stanowiących węzły pakietowej sieci brzegowej, zlokalizowano "inteligencję" do wprowadzania usług o wartości dodanej w środowisku webowym (Internet, intranet, ekstranet). Opierając się na systemie 2IP, stanowiącym platformę do definiowania usług wirtualnych VPN, Alcatel umożliwia tworzenie platform dostępowych z przełączaniem pakietów: korporacyjną (ADSL, FRAD, SOHO), internetową (PSTN, ISDN, ADSL) i zwykłego dostępu komutowanego (PABX, PBX, CM).


TOP 200