Produkty analityczne Oracle

Przetwarzanie analityczne danych z bazy (Online Analytical Processing - OLAP) stanowi podstawę większości systemów wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie obsługi sprzedaży, analizy finansowej czy określania i przewidywania tendencji. Produkty OLAP umożliwiają użytkownikom posługiwanie się danymi historycznymi, przewidywać przyszłe wartości i dokonywać analizy 'co by było, gdyby...'

Przetwarzanie analityczne danych z bazy (Online Analytical Processing - OLAP) stanowi podstawę większości systemów wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie obsługi sprzedaży, analizy finansowej czy określania i przewidywania tendencji. Produkty OLAP umożliwiają użytkownikom posługiwanie się danymi historycznymi, przewidywać przyszłe wartości i dokonywać analizy 'co by było, gdyby...'

Oracle Express jest przeznaczony do wielowymiarowej analizy OLAP. Produkt występuje w dwóch wersjach: Personal Express i Oracle Express Server. Personal Express działa jako samodzielny produkt na PC, posługując się własnym serwerem OLAP lub jako klient sieciowego Oracle Express Server.

Obydwa produkty są zrealizowane w pełnej architekturze OLAP: zawierają lokalny bufor danych, stanowią kompletne środowisko do opracowania aplikacji z dziedziny przetwarzania analitycznego i pozwalają na ich uruchamianie, działając jako serwer możliwości funkcjonalnych.

Wielowymiarowy bufor danych jest optymalizowany pod kątem wykonywania złożonych zapytań do bazy i analizy, uzupełniając właściwości relacyjnych baz danych i hurtowni danych.

Oracle Express EIS jest to środowisko do tworzenia aplikacji w celu wspomagania podejmowania decyzji (Decision Support System - DSS) i informowania kierownictwa (Executive Information System - EIS). Korzysta z właściwości Oracle Express.

Oracle Express Analyzer jest to aplikacja przeznaczona do analizy wielowymiarowych danych, pobieranych z bazy za pośrednictwem sterowników ODBC.

Oracle Financial Analyzer jest to aplikacja służąca do tworzenia raportów finansowych, analiz, przygotowania budżetu i planowania, wspomagająca system księgowy Oracle General Ledger. Oracle Financial Analyzer zarządza wszystkimi informacjami finansowymi firmy w jednym centralnym serwerze dla środowiska przetwarzania rozproszonego.

Oracle Sales Analyzer jest to specjalna wersja Oracle Express, przystosowana do analiz sprzedaży i obsługi marketingu, określania udziału i pozycji rynkowej, analizy 80/20 i in. Oracle Sales Analyzer prezentuje informacje za pośrednictwem wzorców definiowanych przez użytkownika.

Oracle Express jest dostępny m.in. dla MS DOS, Windows i Windows NT; SunOS oraz Solaris; HP UX i MPEýXL; Digital Unix oraz VMS; IBM AIX, OS/2, VM i MVS.


TOP 200