Produkty Roku Networlda

OPROGRAMOWANIE

Choć oprogramowanie zawsze było głównym elementem decydującym o praktycznym funkcjonowaniu i przydatności systemów IT, to obecnie zaczyna spychać infrastrukturę sprzętową do roli elementu niezbędnego, lecz działającego tylko w głębokim tle. Przykładami mogą tu być sieci SDN, IoT, Big Data, cloud computing, wirtualne pamięci masowe, w których kluczowym elementem jest oprogramowanie. To ono decyduje o funkcjach i sposobie działania warstwy sprzętowej systemu IT. Bariery fizycznej pojemności pamięci, przepustowości interfejsów I/O lub mocy przetwarzania zawsze pozostaną, ale będą dotyczyć tylko pojedynczych urządzeń lub ich grup. W systemach zwirtualizowanych i chmurowych oprogramowanie umożliwia elastyczne dopasowanie dostępnej warstwy sprzętowej do bieżących wymagań aplikacji. A zwiększenie efektywności systemu najczęściej daje wymierny efekt ekonomiczny.

AirWatch by VMware Enterprise Mobility Management

Oprogramowanie AirWatch pozwala zarządzać środowiskiem urządzeń mobilnych (MDM). Możliwe jest zarządzanie urządzeniami opartymi na systemie Android, iOS Apple, BlackBerry, Symbian, Windows, OS X z poziomu jednej konsoli administracyjnej. AirWatch to zestaw elementów oprogramowania realizujących kompletne zarządzania środowiskiem urządzeń mobilnych. Największą zaletą jest wsparcie praktycznie wszystkich dostępnych mobilnych systemów operacyjnych. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie dostępem do sieci, dostępnością aplikacji i treści, bezpieczeństwem, dostarcza statystyki i oferuje opcje monitorujące. Implementacja jest możliwa w środowisku fizycznym (appliance), wirtualnym, a także poprzez chmurę (AirWatch Cloud).

Zobacz również:

  • Luka w Zoomie wykorzystywana do rozsiewania wirusów
  • DATA4 buduje w Polsce duży kampus przetwarzania danych
  • 3S otwiera swoje pierwsze centrum danych w Gdańsku
Produkty Roku Networlda

AirWatch by VMware Enterprise Mobility Management

Citrix XenMobile MDM

Rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi i aplikacjami. Jedno z najbardziej rozbudowanych i funkcjonalnych w swojej kategorii. Do głównych możliwości zaliczają się bezpieczny dostęp do zasobów firmowych, sklep z aplikacjami przeznaczonymi dla pracowników, kontenery do uruchamiania aplikacji mobilnych oraz funkcje zarządzania tożsamością. Dużą zaletą XenMobile MDM jest integracja z pozostałymi rozwiązaniami producenta wspierającymi pracę zdalną, a Citrix ma w tym obszarze bogatą ofertę.

Produkty Roku Networlda

Citrix XenMobile MDM

Intel Distribution for Apache Hadoop

Wersja platformy Hadoop dostosowana do wymagań szerokiego spektrum przedsiębiorstw. Pierwotnie bowiem platforma powstała z myślą o specyficznych potrzebach analitycznych dużych dostawców usług webowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa, wydajności (szczególnie pod kątem procesorów Xeon) oraz uproszczenia zarządzania. Intel dodał, m.in. obsługę szyfrowanych danych, z którymi nie radzi sobie podstawowa wersja Hadoopa rozwijana przez społeczność open source. Zaletą jest również udoskonalenie platformy pod kątem szybszego wykonywania stosunkowo małych zadań.


TOP 200