Produkt z usługą

Firmy Avaya i IBM zawarły porozumienie, dotyczące współpracy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań zarządzania łącznością, kontaktami z klientami i centrów kontaktowych.

Firmy Avaya i IBM zawarły porozumienie, dotyczące współpracy w zakresie wdrażania nowych rozwiązań zarządzania łącznością, kontaktami z klientami i centrów kontaktowych.

Dział IBM Global Services zajmie się opracowaniem części usługowej oferty, obejmującej konsulting doradczy i wdrożeniowy. Avaya będzie również współpracować z firmą Lotus nad stworzeniem wersji oprogramowania Unified Messenger zgodnej z Lotus Notes.


TOP 200