Procesy zoptymalizowane cyfrowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w imponujący sposób przeprowadziło cyfryzację kluczowych procesów biznesowych związanych z pracą brygad terenowych i analizą danych. MPWiK we Wrocławiu po raz kolejny pokazało dojrzałe rozwiązania IT, drugi rok z rzędu trafiając do finału konkursu Lider Informatyki.

MPWiK we Wrocławiu musiało zwiększyć wydajność gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa. W 2008 r. firma zatrudniała 900 osób, z czego ponad 60% stanowili pracownicy fizyczni. Na koniec 2015 r. załoga liczyła 700 osób, a udział pracowników fizycznych spadł poniżej 50%. MPWiK musiało znaleźć sposób, by więcej zadań realizować za pomocą mniejszego zespołu.

W 2013 r. powołano zespół planistów, którzy mieli przeciwdziałać tej negatywnej tendencji. Jako główny cel określono zoptymalizowanie czasu i wydajności pracy brygad terenowych. Zakładano m.in. zwiększenie liczby wykonywanych dziennie zleceń o 20%, skrócenie czasu porannych zbiórek i zastąpienie drukowanych harmonogramów cyfrowym odpowiednikiem aktualizowanym na bieżąco.

Cyfrowe harmonogramy

Wdrożone rozwiązanie nazwano HAB (Harmonogramowanie Brygad). System składa się z trzech modułów. HAB to główny moduł, służący do przydzielania zadań brygadom przez planistę. Moduł Hab. to aplikacja mobilna na tablety, adresowana do pracowników w terenie. Moduł rHABto jest rozwiązaniem raportowo-analitycznym.

„Ponad 2 tys. km sieci wodociągowej, ponad 1,5 tys. km sieci kanalizacyjnej, ponad 8 tys. zdarzeń eksploatacyjnych na obu sieciach, które trzeba zdiagnozować, rozplanować; dostarczyć do nich informację na temat infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych celów spółki jest minimalizacja czasu trwania awarii – nikt nie lubi nie mieć wody. Między innymi w realizacji tego zadania wspiera nas HAB, mHAB i rHAB”.

Piotr Słomianny, CIO wrocławskiego MPWiK.

Dzięki HAB wszyscy interesariusze uzyskali podgląd bieżących harmonogramów i informacji na temat zadań. „Aplikacja jest intuicyjna i ergonomiczna w obsłudze, harmonogram jest przejrzysty. Od razu widać, gdzie jadą poszczególne brygady i jakie zadania mają do wykonania” – mówi Anna Dąbrowska, administrator GIS.

Po wdrożeniu HAB łatwiej zarządza się także innymi zasobami. „Wprowadziliśmy tzw. marketplace, gdzie brygady mogą we własnym zakresie, podobnie jak w każdym sklepie samoobsługowym, pobierać materiały, których potrzebują” - mówi Tomasz Lipnicki, lider obszaru IT w MPWiK we Wrocławiu.

HAB stał się podstawową aplikacją w codziennej pracy MPWiK. „W panelu wyświetla się harmonogram zleceń wraz z ich aktualnymi statusami, koszyk niezrealizowanych jeszcze zadań czy wolnych zestawów, np. koparki i wywrotki. Widać także, jaki aktualnie zestaw sprzętu przypisany jest do danej brygady” – wylicza Anna Dąbrowska.

Mierzalny wzrost wydajności

Wdrożenie HAB skróciło czas odprawiania brygad. Elektroniczne harmonogramy pozwoliły na efektywną kontrolę czasu pracy brygad i wzrost wydajności pracy planistów. Poprawiła się wiarygodność gromadzonych danych.

„Korzyści w przypadku HAB pokazały się bardzo szybko. Ludzie polubili ten system, szybko go docenili – należy do kategorii rozwiązań, które użytkownicy lubią, i sami widzą korzyści. Brygady mogą skupić się na swojej pracy w terenie, nie ma kolejek na odprawach w bazie. Z kolei z punktu widzenia zarządu mamy możliwość śledzenia i weryfikacji tych prac, w tym retrospektywnie”.

Witold Ziomek, wiceprezes, dyrektor finansów MPWiK we Wrocławiu

Wzrost wydajności przed wdrożeniem i po wdrożeniu systemu HAB widać po liczbie realizowanych zleceń. „Przed zmianą liczba zleceń oscylowała wokół 4,9 tys. Po zmianie zwiększyła się o 12%, do ok. 5,5 tys. Średnio oznacza to ok. 400 zdarzeń na miesiąc, a zatem w ciągu roku wykonujemy obecnie tyle zdarzeń, ile wcześniej wykonywalibyśmy w ciągu 13 miesięcy” – opowiada Waldemar Kościelniak, planista-analityk w Centrum Zarządzania Operacyjnego.

Liczba pracowników zmniejszyła się o blisko 200 osób, wydajność firmy znacznie wzrosła. „Mimo tak okrojonych zasobów awarie usuwamy, jak oceniam, 2–3 razy szybciej, niż w 2008 r." – podkreśla Tomasz Lipnicki.

Nowa jakość w analizie danych

MPWiK zmagało się problemami w procesach analitycznych – rosnącymi wolumenami danych o różnym stopniu wiarygodności i rozproszeniem systemów raportowych. Wzrost wydajności analiz wymagał integracji istniejących systemów, stworzenia narzędzi do wizualizacji danych oraz zapewnienia drożnych kanałów dystrybucji wytwarzanych informacji. MPWiK zdecydowało się wdrożyć system typu Data Discovery od Tableau.

W ramach projektu zdefiniowało 16 Produkcyjnych Standardów Spółki, za których pomocą na bieżąco badana jest efektywność procesów biznesowych. „Są tam wszystkie, szczegółowo rozpisane informacje: kto jest właścicielem danego wskaźnika, jakie są tolerancje odchyleń, kto raportuje i do kogo takie dane mają trafiać” – opowiada Piotr Słomianny, CIO wrocławskiego MPWiK. „Dwa zakłady produkcji wody, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków – każdy z tych zakładów jest opomiarowany. Są wskaźniki, Produkcyjne Standardy Spółki, które wyliczane są z systemów automatyki i IT dzięki Tableau w rytmie dobowym”.

W efekcie wdrożenia raporty dostępne są z dowolnych urządzeń i w dowolnym czasie. Procesy raportowania są w dużej mierze automatyczne, co przełożyło się na mniejsze obciążenie działu IT. Wdrożenie Data Discovery było przy tym znacznie tańsze niż pełnozakresowy projekt BI.


TOP 200