Procesy w Netii

Analiza procesów biznesowych wpłynie nie tylko na ich usprawnienie, ale także może być pomocna przy wyborze i wdrażaniu systemów informatycznych.

Analiza procesów biznesowych wpłynie nie tylko na ich usprawnienie, ale także może być pomocna przy wyborze i wdrażaniu systemów informatycznych.

Netia Telekom SA - największy prywatny operator telefonii przewodowej w Polsce - przy współpracy warszawskiej firmy konsultingowej 4-Analyst przeprowadzi analizę swoich procesów biznesowych. Najpierw zostanie przeprowadzona analiza (tzw. mapowanie) procesu zakupu. "Jest to przymiarka do objęcia analizą całego procesu inwestycyjnego" - mówi Jacek Wojcieszyński, analityk procesów biznesowych w Netii.

Interdyscyplinarny zespół tworzony przez pracowników merytorycznych i przedstawicieli działu informatyki dokonuje obecnie dekompozycji procesu zakupu, określając strukturę organizacyjną, w jakiej jest on osadzony, oraz ciąg czynności, koniecznych do funkcjonowania procesu. Ich graficzny opis zostaje udokumentowany za pomocą aplikacji ProVision. "To narzędzie CASE, wyposażone w bardzo duże możliwości opisu procesów biznesowych" - wyjaśnia Krzysztof Heller, szef działu informatyki w Netii.

Elektroniczna dokumentacja ma być następnie wykorzystywana przy wyborze i implementacji systemów informatycznych, wspomagających przebieg konkretnych procesów. "Będziemy mogli ją udostępnić np. firmie informatycznej, która ma wdrażać wdrażać u nas określony system" - wyjaśnia Krzysztof Heller. Sformalizowanie przebiegu procesów ma przede wszystkim pomóc w ich usprawnieniu. "Dysponując ich opisem, możemy patrzeć jak przyspieszyć pewne działania, jakie czynności są niepotrzebne albo które wyniki nie docierają tam, gdzie mogłoby być użyteczne" - Krzysztof Heller wylicza korzyści płynące z mapowania procesów. Stosowane obecnie w praktyce narzędzia informatyczne nie pozwalają jednak na dokonanie automatycznych analiz - służą jedynie pomocą do tworzenia dynamicznej dokumentacji zachodzących procesów. Istotny jest również udział osób odpowiedzialnych za stronę merytoryczną – to właśnie one podejmują decyzje dotyczące kształtu procesów i sposobu działania firmy. Zakończenie prac nad dokumentacją procesu zakupu (obejmującego drogę postępowania - od złożenia zamówienia, aż do odbioru i ewentualnego przetestowania) przewidywane jest na koniec listopada br.

Netia do opisu zachodzących procesów biznesowych stosuje metodykę Rummlera-Brache. "Współpracującym z nami firmom konsultingowym narzucamy akurat tę, stosowaną przez nas, metodykę. W przeciwnym bowiem razie, współpraca z kilkoma takimi firmami oznaczałaby posługiwanie się różnymi metodykami, preferowanymi przez konsultantów. W efekcie mielibyśmy chaos" - uważa Krzysztof Heller. Równolegle prowadzone są prace nad korporacyjnym modelem danych, który porządkuje strukturę informacji dla potrzeb procesów biznesowych.

Netia jest firmą młodą, więc przeprowadzane obecnie mapowanie procesów biznesowych to raczej inżynieria a nie reengineering. "Nie możemy sobie jednak pozwolić na luksus konstruowania pewnych procesów z wyprzedzeniem, zanim zajmiemy się aktywnością biznesową - mamy bowiem zbyt wiele bieżących zajęć" - twierdzi Krzysztof Heller. Szef informatyki w Netii ma nadzieję, że kiedyś uda się odwzorować wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Netii. Dynamizm zachodzących zmian organizacyjnych nigdy nie pozwoli jednak na definitywne zakończenie prac.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200