Procesy przez Internet

Process Manager to nowa aplikacja Netscape'a do korzystania z harmonogramów w Internecie.

Process Manager to nowa aplikacja Netscape'a do korzystania z harmonogramów w Internecie.

Programy do budowania schematów procesów i tworzenia harmonogramów nie są niczym nowym. Jednak dopiero niedawna premiera programu Process Manager wprowadziła to narzędzie do świata World Wide Web. Aplikacja Netscape'a wykorzystuje interfejs graficzny do budowania harmonogramów, wypełnianie ich informacjami zaś odbywa się poprzez formularze widoczne na stronach WWW.

Instalacja programu nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem wcześniejszego uruchomienia serwerów Netscape Directory (obsługa LDAP) oraz Enterprise (WWW) i odpowiedniego ich skonfigurowania. Potrzebna jest także baza danych (Informix, Oracle, SQL Anywhere, Sybase - już nie MS SQL). W bazie tej są przechowywane dane tworzące harmonogram. Administrator zarządza systemem z poziomu przeglądarki !WWW. Do budowy harmonogramu służy aplikacja PM Builder wyposażona w bardzo dobry interfejs graficzny. Wszystkie komponenty harmonogramu są wyświetlane w drzewie nawigacyjnym (definicje procesów, punkty decyzyjne, końcowe). Można umieszczać w nim słowniki (także do formularzy), grupy i reguły. Komponentami mogą być skrypty Java Script, które mogą np. zbierać dane z formularza czy wysyłać powiadomienie pocztą elektroniczną. Niestety, w obecnej wersji nie załączono zbyt wielu tego typu gotowych skryptów. Edycja harmonogramu czasem może sprawić sporo trudności, jednak wykorzystanie go z pozycji użytkownika końcowego jest zadaniem prostym.

Użytkownicy korzystają ze standardowej przeglądarki (Internet Explorer lub Navigator w wersjach od 3.0). Ponadto są oni powiadamiani pocztą elektroniczną o nowych zadaniach (w miarę realizacji harmonogramu).

Do monitorowania przebiegu realizacji harmonogramu nie przygotowano osobnej aplikacji. Do tego celu także jest stosowana przeglądarka, co czasem utrudnia szybkie dotarcie do informacji, nawigując po stronach !WWW. Można tworzyć raporty - jednak tylko w standardowej postaci. Wiele pozostaje więc do naprawienia w następnych wersjach programu, który - na razie - nie ma konkurencji w tym segmencie rynku.

<hr size=1 noshade>Netscape Process Manager

Netscape Communications Corp.

Platformy: Windows NT, Unix

Cena: minimum 10 tys. USD

Dystrybucja w Polsce: Clico, Centrum Oprogramowania sp. z o.o.

http://www.clico.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200