Procesy jak w banku

Skuteczność działalności instytucji finansowej, która nie kontroluje w pełni swoich procesów spada średnio o 50%. Dlatego też banki i instytucje finansowe wdrażają u siebie systemy Business Process Management.

Skuteczność działalności instytucji finansowej, która nie kontroluje w pełni swoich procesów spada średnio o 50%. Dlatego też banki i instytucje finansowe wdrażają u siebie systemy Business Process Management.

Jakie jest największe marzenie zarządu? Na pierwszym miejscu znalazły się: zgodność celów biznesowych i IT w przedsiębiorstwie, wyższa produktywność, szybsza zdolność do reakcji na potrzeby rynku i klientów oraz niższe koszty operacyjne. To wyniki sondażu amerykańskiego wydania tygodnika Computerworld z roku... 1980. To zdumiewające, jak niewiele się w tej materii zmieniło przez ostatnie 30 lat. Nadal podstawowymi wyzwaniami w relacjach IT - biznes, są sprawy fundamentalne, takie jak uznanie przez ułożenie pomiędzy nimi kontaktów na zasadzie niemal pełnej dobrowolności, oparte na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie przy realizacji celów strategicznych, a także umiejętne wyprzedzanie koncepcji biznesowych przez IT gwarantującą szybką reakcję na potrzeby biznesu. Wreszcie prawdziwa integracja biznesu i IT na poziomie pojedynczych procesów biznesowych.

Kluczowe wyzwanie: ryzyko

75%

o tyle wzrasta liczba błędów i pomyłek popełnianych w ramach działalności operacyjnej, gdy instytucja nie w pełni kontroluje swoje procesy.

Im bardziej skomplikowane otoczenie, w którym przyszło działać firmom i instytucjom, tym większe koszty ewentualnych zaniechań. "Bank, który nie kontroluje własnych procesów, naraża się na szereg poważnych problemów" - stwierdza Kiran Garimella, wiceprezes ds. rozwiązań klasy w Software AG, gość specjalny konferencji "Synergia w działaniu", zorganizowanej przez tę firmę przy współpracy z , Infovide-Matrix i MaxData. Przede wszystkim są to: wydłużenie czasu dostaw nowych usług na rynek, zwiększenie kosztów operacyjnych, wynikających z wyspowego rozwoju rozwiązań IT i trwonienia zasobów na projekty o obocznym charakterze, a w rezultacie związanych z tym spadków satysfakcji klientów i zwiększenia wskaźnika ich utraty.

Według szacunków Kirana Garimelli, instytucja finansowa, która nie kontroluje w pełni swoich procesów traci średnio 50% skuteczności swoich działań i o 75% wzrasta liczba błędów i pomyłek popełnianych w ramach działalności operacyjnej. Znacząco wzrasta również ryzyko wszelkiego rodzaju nadużyć. "Dziś każdy bank i instytucja finansowa może zarabiać. Tym, co odróżnia dobre banki od kiepskich jest umiejętność zarządzania ryzykiem" - mówi. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia dziś, gdy wszyscy jesteśmy świadkami poważnych zawirowań na rynkach finansowych, których skutkiem jest ryzyko recesji.

Nie powinien przy tym zmylić nas brak podobnych afer w naszym kraju. Jak mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca w PricewaterhouseCoopers, świadczy to raczej o niższym stopniu rozwoju rynku produktów inwestycyjnych niż o tym, że banki w wyższym stopniu kontrolują swoje procesy oraz ryzyka operacyjne i inwestycyjne. "Wydaje się, że w dwadzieścia lat po uchwaleniu pierwszej wersji Bazylejskiej Umowy Kapitałowej wciąż przed nami dyskusja o charakterze i zakresie regulacji dotyczących rynku bankowego" - mówi prof. Witold Orłowski. Coraz więcej mówi się m.in. o zwiększeniu zakresu kontroli narodowych i ponadnarodowych regulatorów nad działalnością międzynarodowych instytucji finansowych.

Szansa dla BPM

Każda nowa regulacja odbije się oczywiście na wymogach stawianych systemom informatycznym. Stąd coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami Business Process Management (BPM). Systemy BPM sprawdzają się dobrze także w obszarach operacyjnych, np. we wsparciu sprzedaży. System wdrożony przez Infovide-Matrix m.in. w BRE Banku, Banku Ochrony Środowiska i Kredyt Banku jest elastycznym narzędziem, który ma jedną podstawową zaletę, typową dla systemów BPM - pozwala na przemodelowanie procesów bez konieczności zmian w kodzie źródłowym. To umożliwia równoległą obsługę procesu sprzedaży wielu produktów bankowych o różnym charakterze. Jak zwykle w przypadku takich narzędzi jest to możliwe dzięki funkcji graficznego modelowania procesów. Jego zaletą jest możliwość stopniowego wdrażania poszczególnych komponentów, przy równoczesnym zapewnieniu szybkich postępów w danym obszarze.

Dzięki swoim funkcjom, rozwiązania BPM pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu procesów zachodzących w organizacji, uwzględniającego ich modelowanie, symulację, monitoring, a także wyniki osiągane w poszczególnych kanałach. Pozwalają na ewolucyjną implementację mechanizmów do zarządzania procesami, dzięki czemu organizacji łatwiej przystosować się do nowych wymogów związanych z zarządzaniem procesowym. Z czasem mogą one być poszerzone o funkcje związane z monitorowaniem aktywności poszczególnych komórek lub wręcz pracowników. To bardzo ważne, zwłaszcza w instytucjach, które zmieniają się bardzo dynamicznie i muszą niemal ustawicznie dokonywać przeglądu, usprawnienia i przemodelowania swoich procesów.


TOP 200