Procesowa układanka w standardzie

Wdrożenie systemu klasy ERP często przypomina układanie poszczególnych funkcjonalności niczym klocków budujących w efekcie gotowy proces. Dostawcy zaczęli umieszczać w swoich systemach gotowe układanki obrazujące standardowe procesy biznesowe. To duże ułatwienie, ale i ryzyko.

Procesowa układanka w standardzie

"Mapa procesu odzwierciedla sposób obsługi wybranych procesów przez system w jego standardowej wersji. Jeśli mówimy o rozwiązaniach branżowych - mapa opisuje branżową wersję procesu i domyślną jego konfigurację".

Janusz Małgorzaciak, ekspert rozwiązań ERP Microsoft Dynamics.

"Przygotowane mapy procesów są punktem wyjścia do dyskusji z klientem. Prezentujemy, jak wyglądają najlepsze praktyki w danej branży, a następnie dostosowujemy standardowe procesy do wymagań klienta" Marcin Sokołowski, Senior Marketing Manager na region EMEA w firmie Epicor.

"Praktyka wskazuje, że mapy rozwijają się cały czas, także w układach regionalnych. Przypomina to planowanie podróży po mieście. Ktoś zaproponował efektywną trasę spaceru po Londynie, a ktoś inny ją rozbudował pod specyficzne potrzeby".

Konrad Opala, konsultant biznesowy w QAD Polska.

Mapy procesów biznesowych dostarczane wraz z oprogramowaniem klasy stanowią odzwierciedlenie standardowej konfiguracji systemu. Standardowe mapy są punktem wyjścia do zdefiniowania własnych procesów, przy jednoczesnym uproszczeniu kwestii związanych z ich zamodelowaniem w systemie. W niczym nie umniejszają one znaczenia analizy przedwdrożeniowej, konsultacji z przyszłymi użytkownikami oraz parametryzacji. Często pozwalają uprościć ten ostatni element wdrożenia i ułatwiają rozeznanie w funkcjach systemu. Zmiana ta odbija się już na etapie negocjacji warunków wdrożenia - zamiast z osobna kompletować moduły funkcjonalne, realizujące poszczególne elementy procesu, oferowane są gotowe pakiety obsługujące konkretne procesy.

Wiele dostępnych dziś rozwiązań standardowo zawiera mapy procesów związanych z najbardziej typowymi działaniami - od obsługi należności, sprzedaży czy magazynu, aż po działalność produkcyjną. "Mapa procesu odzwierciedla sposób obsługi wybranych procesów przez system w jego standardowej wersji. Jeśli mówimy o rozwiązaniach branżowych - mapa opisuje branżową wersję procesu i domyślną jego konfigurację" - mówi Janusz Małgorzaciak, ekspert rozwiązań ERP Microsoft Dynamics.

Najlepsze praktyki w standardzie

Na obszar standaryzacji i oferowania gotowych map procesów, przynajmniej w części, przenosi się walka konkurencyjna pomiędzy producentami oprogramowania klasy ERP. To z kolei odbija się na specjalizacji oprogramowania oraz ilości i rodzaju standardowo obsługiwanych procesów specyficznych dla różnych branż. Poza mapami procesów typowych dla handlu, przemysłu czy dystrybucji znaleźć można również naprawdę nietypowe procesy przeznaczone m.in. dla sektora medycznego, branży hotelarskiej, sektora naukowego czy przetwórstwa mięsa.


TOP 200