Procesory z odzysku

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje wyrzucania na śmietnik razem z innymi odpadami zużytych komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń komputerowych, a także wszelkich domowych i biurowych urządzeń elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego (jak pralki czy lodówki).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje wyrzucania na śmietnik razem z innymi odpadami zużytych komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń komputerowych, a także wszelkich domowych i biurowych urządzeń elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego (jak pralki czy lodówki).

ak jak baterie, opony czy akumulatory muszą one trafić do specjalnie do tego celu wyznaczonych punktów zbiórki, a następnie do zakładów utylizacyjnych, gdzie będzie następowało ich przetwarzanie, odzyskiwanie nadających się do dalszego wykorzystania części lub unieszkodliwianie niebezpiecznych dla środowiska elementów. System odbioru i recyklingu ma być stworzony przez firmy wprowadzające sprzęt elektroniczny na rynek, a więc przez jego producentów, dystrybutorów i sprzedawców. Producent czy dystrybutor musi także informować klientów o systemie zbierania zużytego sprzętu, a także o roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Obowiązek ustawowej regulacji procesu zbierania elektrycznych i elektronicznych odpadów nakłada z kolei na Polskę dyrektywa unijna 2002/96/WE, popularnie zwana dyrektywą WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment), obowiązująca od lutego 2003 r. Obliguje ona kraje członkowskie do dostosowania prawa lokalnego nie później niż do 13 sierpnia 2005 r. Polsce udało się wynegocjować okresy przejściowe. Oznacza to, że zasadnicza część tej dyrektywy zacznie u nas obowiązywać od początku 2009 r. Wtedy to dopiero zacznie w pełni działać system zbiórki i utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, obejmując m.in. komputery i telefony, a także sprzęt audio i AGD. Już jednak w 2006 r. zacznie obowiązywać wiele istotnych przepisów dotyczących odpadów elektronicznych.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, od początku 2000 r. do czerwca 2005 r. wyprodukowano w Polsce ponad 12 mln sztuk telewizorów, ponad 1,6 mln pralek i ok. 331 tys. komputerów, a dokładnie - według nomenklatury GUS - maszyn liczących. Ostatnia z liczb wydaje się mocno zaniżona, gdyż w tym czasie na polskim rynku sprzedano ponad 5,5 mln komputerów, z czego znaczna większość została zmontowana w Polsce.


TOP 200