Procesory w portmonetce

Visa zamierza wprowadzić w 1997 r. w Polsce nowy typ karty z mikroprocesorem.

Visa zamierza wprowadzić w 1997 r. w Polsce nowy typ karty z mikroprocesorem.

Visa przygotowuje się do wprowadzenie programu "infokonto". Wprowadzane w związku z tym nowe karty będą zawierały nie tylko informacje o stanie konta, ale również dane osobiste właściciela, m.in. o jego stanie zdrowia i zatrudnieniu. Paski magnetyczne na karcie mają być zastąpione przez układy mikroprocesorowe z pamięcią. Banki i klienci będą decydować sami, jakie informacje zgromadzone zostaną na karcie użytkownika. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia Visa, w przyszłości karty z mikroprocesorem będą mogły zastąpić klucze, legitymacje, dokumenty ubezpieczeniowe, karty medyczne, paszporty i prawa jazdy. zapewni bezpieczeństwo zgromadzonych w pamięci danych, pozwalając na dokonanie jakichkolwiek zmian jedynie osobom do tego uprawnionym, posługującym się autoryzowanymi terminalami.

Według Carla Pascarelli, prezesa Visa USA, nowe rozwiązanie umożliwi wymianę wirtualnych pieniędzy przez sieci otwarte przy zapewnieniu takiego samego stopnia bezpieczeństwa, jak w przypadku wewnętrznych sieci bankowych. Visa uruchomi pilotażowe projekty korzystania z "infokonta" w USA, Argentynie, Australii, Kanadzie, Kolumbii i Hiszpanii.

Karta gotówkowa

Jednocześnie Visa wprowadza karty Visa Cash tzw. elektroniczne portmonetki, za pomocą których mogą być realizowane drobne płatności, takie jak np. kupno biletu autobusowego, płacenie za pamiątki lub posiłki w barach. Visa Cash to karta z wbudowanym procesorem, w pamięci którego zakodowane są w postaci impulsów określone sumy pieniędzy. Po raz pierwszy na dużą skalę sprawdzono działanie kart podczas tegorocznych igrzysk w Atlancie. Visa wydała ok. 2 mln tego typu kart. Dostępne one były w nominałach 10, 20, 50 i 100 USD. Kartę Visa Cash można użyć ponownie, przelewając pewną kwotę ze swojego konta lub też zamienić gotówkę na impulsy w specjalnych automatach.

Polska portmonetka

Banki członkowskie stowarzyszenia Visa w Polsce przygotowują się do przeprowadzenia w 1997 r. pilotażowego programu wdrażania kart z mikroprocesorem. Visa przedłożyła bankom do wyboru trzy typy kart. Pierwsze to wspomniana elektroniczna portmonetka, druga to jednorazowa karta z umieszczoną w pamięci mikroprocesora kwotą, umożliwiającą regulowanie należności do wysokości tej kwoty. Trzecią byłaby karta łącząca możliwości tradycyjnej karty płatniczej z dodatkowymi zabezpieczeniami zapewnianymi przez mikroprocesor.

Polskie banki wybrały trzecią opcję - inteligentną kartę płatniczą, nazwaną Chip Card Payment Services (CCPS). Umożliwia ona regulowanie należności bądź to do kwoty zgromadzonej na rachunku, bądź też do limitu kredytu udzielanego przez bank. Visa nie wyklucza wprowadzenia w Polsce także kart typu Visa Cash.


TOP 200