Proces Microsoftu: sąd nakazał ujawnić kod Windows

Decyzją sądu koncern będzie musiał udostępnić niezależnym ekspertom kod źródłowy systemu operacyjnego Windows. Ich zadaniem będzie stwierdzenie, czy system może poprawnie funkcjonować bez przeglądarki internetowej. Według Microsoftu jest to technicznie niemożliwe.

Microsoft będzie musiał ujawnić niezależnym ekspertom kod źródłowy systemu Windows. Decyzja o zastosowaniu tego typu sankcji przeciwko amerykańskiemu producentowi została podjęta przez sąd w piątek, po przesłuchaniu obu stron procesu. Sąd nakazał gigantowi z Redmond ujawnienie kodu źródłowego dwóch wersji systemu Windows – 2000 i XP. Prawnicy stanów Kalifornia, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Floryda, Kansas, Minnesota, Zachodnia Virginia oraz Utah nie przystali na ubiegłoroczną ugodę z koncernem, domagając się wystosowania wobec niego dalece posuniętych restrykcji biznesowo-technologicznych. Jedną z nich stanowił nakaz ujawnienia kodu źródłowego systemu Microsoftu, niezależnym ekspertom.

Prokuratorzy ww. stanów domagają się od Microsoftu wprowadzenia na rynek zubożonej wersji systemu Windows, m.in. bez zintegrowanej przeglądarki internetowej i odtwarzacza plików multimedialnych. Natomiast według prawników Microsoftu, technicznie niemożliwe jest odseparowanie przeglądarki od systemu, bez uszkodzenia jego funkcjonalności, bezpieczeństwa i stabilności.

Zobacz również:

Niezależni eksperci zapoznają się, decyzją sądu, z kodem źródłowym Windows, tak aby ocenić co stanie się w przypadku ewentualnego usunięcia z systemu przeglądarki Internet Explorer i czy rzeczywiście może to spowodować niepoprawne działanie całego systemu.

Na razie nie wiadomo jak duża część kodu zostanie udostępniona specjalistom. Analitycy ostrzegają, że Microsoft musi przedsięwziąć śroki zabezpieczające go przed ewentualnym trafieniem kodu Windows w ręce konkurencji. Według koncernu, firmy takie jak AOL Time Warner czy Oracle bardzo ściśle współpracowały z dziewięcionma "zbuntowanymi" stanami przy ustalaniu sankcji przeciwko Microsoftowi.