Proces Microsoftu: nadal bez wyroku

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom sędzia Thomas Penfield Jackson nie przedstawił wczoraj orzeczenia w procesie toczącym się przeciw Microsoftowi. Według prasy amerykańskiej, sędzia Jackson miał ogłosić...

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom sędzia Thomas Penfield Jackson nie przedstawił wczoraj orzeczenia w procesie toczącym się przeciw Microsoftowi. Według prasy amerykańskiej, sędzia Jackson miał ogłosić werdykt, jeśli strony do wczoraj nie zawrą porozumienia co do warunków ugody.

Prawdopodobnie do sporu włączy się mediator, który zechce doprowadzić do ugody między rządem USA a Microsoftem. Na razie nie ustalono terminu kolejnego etapu rozprawy.


TOP 200