Proces Microsoftu: branżowe stowarzyszenie popiera stanowisko rządu

Poważne stowarzyszenie reprezentujące branżę programistyczną, do którego m.in. należy Microsoft, złożyło w ramach tzw. amicus curiae dokumenty popierające racje Departamentu Sprawiedliwości.

Poważne stowarzyszenie reprezentujące branżę programistyczną, do którego m.in. należy Microsoft, złożyło do sądu dokumenty, w których stara się przekonać sędziego Jacksona, że producent z Redmond naruszył prawa antymonopolowe. Software and Information Industry Association (SIIA) zajęło stanowisko na prośbę amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, który został - wraz z innymi stronami sprawy - zobowiązany do przedstawienia dodatkowych, niezależnych opinii popierających jego racje w ramach tzw. amicus curiae.

Na początku tygodnia Microsoft poparła Association for Competitive Technology (ACT), organizacja typu non profit, której członkiem jest 9 tys. firm z branży IT. W ramach tzw. amicus curiae odpowiednie akta zostaną złożone w imieniu 19 amerykańskich stanów. Dokument taki przedstawi również sędzia Thomas Penfield Jackson, dla którego został on opracowany przez Lawrence Lessiga, profesora prawa z Harvardu.

Stanowisko SIIA często nawiązuje do opinii wydanych w orzeczeniu sędziego Jacksona, który stwierdził, że Microsoft jest monopolistą działającym na szkodę konkurencji i klientów. "Orzeczenie sądu jest w całości zgodne z prawdą" - stwierdziła SIIA. Dodała też, że Microsoft zachowywał się w sprzeczności z zasadami konkurencji i sąd powinien ostatecznie uznać, iż producent Windows w oczywisty sposób złamał prawa antymonopolowe. Jej zdaniem, inne rozwiązanie tej sprawy "praktycznie zlikwiduje" ochronę prawną konkurencji na rynku.

"Uznajemy to, że firma, która odniosła sukces, tak jak Microsoft, może w legalny sposób uzyskać i podtrzymywać duży udział w rynku, może również rywalizować z mniejszymi rywalami. Jednak prawa antymonopolowe określają dopuszczalne granice wykorzystywania pozycji monopolisty i właśnie Microsoft w rażący sposób je przekroczył" - napisano w oświadczeniu SIIA

SIIA podaje się za największe stowarzyszenie branżowe na świecie, reprezentujące przedsiębiorstwa z branży programistycznej, informacyjnej i internetowej.

***

Proces Microsoftu: organizacja reprezentująca firmy z branży IT popiera Microsoft

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200