Procent IT w cukrze

Prawdopodobnie to właśnie jest najważniejszym wyróżnikiem zarządzania IT w cukrownictwie od tej samej działalności w innych gałęziach przemysłu. "W szczycie przyjeżdża do nas ok. 50 ciężarówek na godzinę. Wyłączenie systemów na tę jedną godzinę oznacza opóźnienie liczone w setkach ton buraków. Nikt nie wyda zgody na przerwę techniczną w takim momencie" - zauważa Grzegorz Dzierżanowski.

Nie oznacza to jednak, że poza sezonem buraczanym w infrastrukturze IT cukrowni nic się nie dzieje. W firmach z tej branży okres od listopada do sierpnia kolejnego roku to zwykle czas remontów, modernizacji i zmian organizacyjnych, także w odniesieniu do IT.

... i czas na modernizację

Wszystkie działania związane z rozwojem systemów IT muszą być przeprowadzone przed nieprzekraczalnym terminem rozpoczęcia kampanii buraczanej. W efekcie pierwsze dwa kwartały roku to zwykle czas na zmiany sprzętowe i aktualizacje systemów wymuszane koniecznością dostosowania funkcjonalności oprogramowania do zmian legislacyjnych.

Pomimo dekoniunktury, BSO Polska konsekwentnie realizuje ustalone wcześniej plany inwestycji w IT. "W tej chwili priorytetem jest podniesienie wydajności i bezpieczeństwa systemów tak, aby sprostały rosnącej liczbie transakcji" - mówi Grzegorz Dzierżanowski. Przed najbliższą kampanią buraczaną w BSO Polska przeprowadzona ma być m.in. modernizacja infrastruktury sprzętowej. Liczące kilka lat serwery zostaną zastąpione nowoczesnymi serwerami typu blade firmy HP. Planowana jest również aktualizacja oprogramowania Epicor iScala do wersji 2.3 oraz unowocześnienie systemów bazodanowych i migracja do 64-bitowego środowiska Windows Server 2008.

Według Grzegorza Dzierżanowskiego, dodatkowe inwestycje są działaniem wyprzedzającym w stosunku do planowanego wzrostu zapotrzebowania na moce przerobowe i pochodne im moce obliczeniowe. Równolegle prowadzone są prace związane z wirtualizacją środowiska aplikacyjnego na platformie VMware Enterprise. Stale rozwijana jest też m.in. internetowa aplikacja do obsługi zleceń transportowych. Jednocześnie działalność Działu Systemów Informatycznych BSO Polska koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu infrastruktury i zarządzania systemami IT. Prace związane z tworzeniem dedykowanych aplikacji realizowane są przez niezależne firmy. "Typowym przykładem aplikacji stworzonej na nasze zlecenie jest system Laboratorium, w którym zapisujemy wyniki pomiarów jakości cukru i wybrane parametry z odczytu urządzeń oraz zużycie poszczególnych materiałów do produkcji - rozpoczynając od węgla potrzebnego do wytworzenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej" - mówi Grzegorz Dzierżanowski.


TOP 200