Problemy ze współpracą IE i IIS

Ostatnie wersje pakietów Internet Explorer i Internet Information Server nie zawsze ze sobą współpracują.

Ostatnie wersje pakietów Internet Explorer i Internet Information Server nie zawsze ze sobą współpracują.

O przeglądarce Internet Explorer ostatnio w mediach bardzo głośno. Microsoft nie zamierza tego produktu sprzedawać oddzielnie i włącza go do systemu operacyjnego Windows 95. Jeszcze przed dwoma laty zasoby Internetu można było przeglądać przy użyciu co najmniej dziesięciu przeglądarek. Obecnie na rynku zostały tylko dwie czy trzy przeglądarki, które kosztują tak niewiele (czyli nic), że żadna z firm produkujących oprogramowanie nie jest zainteresowana tego rodzaju pakietami. Czy zatem konsumenci będą skazani w przyszłości na jeden produkt, czy też będą jednak mieli możliwość wyboru? Można pokładać nadzieję w tym, że czasami pakiety oferowane przez Microsoft nie współpracują ze sobą poprawnie - i to nawet wtedy, gdy każdy z nich ma wiele zalet.

Ostatnim tego przykładem mogą być dwa programy uruchamiane na komputerach platformy Windows NT: Explorer 4.0x i Internet Information Server 4.0 (IIS). Wiele wskazuje na to, że Explorer 4.0 często "zawiesza się" przy próbie otwarcia strony WWW, zawierającej aplety Java lub skrypty Active Server Page, udostępniane przez Internet Information Server 4.0. Jakie rozwiązanie proponuje Microsoft? Oficjalna rada brzmi: "Proszę używać pakietu IIS w wersji 3.0 lub instalować w pamięci komputera korzystającego z usług serwera IIS 4.0 przeglądarkę Internet Explorer 3.0".

Microsoft opracował jednak stosowną "łatę" do serwera IIS, która przechodzi obecnie fazę testów beta. W przypadku pojawienia się podobnych problemów można zwrócić się do Microsoftu o jej udostępnienie. Szczegóły dostępne są pod adresemhttp://support.microsoft.com/support/zkb/articles/q183/2/83.asp .

Problem z serwerem IIS sprowadza się do tego, że nagłówki dołączane przez serwer do pakietów HTTP nie są prawidłowe. Microsoft twierdzi, że kłopoty występują najczęściej wtedy, kiedy przeglądarka komunikuje się z serwerem IIS przez Proxy Server 2.0. Nie jest to jednak regułą - przeglądarki IE 4.0x "zawieszają się" także i wtedy, gdy w systemie informatycznym nie zainstalowano Proxy Servera. Właśnie dlatego wspomniana "łata" modyfikuje oprogramowanie serwera IIS, a nie pakiet Proxy Server 2.0. Po przetestowaniu "łaty" Microsoft zamierza dołączyć ją do kolejnej wersji Service Pack.

Na nieprawidłowości pracy IE i IIS zwrócili uwagę czytelnicy, będący autorami stron:http://www.bugnet.com/bugalert.html ihttp://www.bugnet.com/free1.html . Tam też można znaleźć więcej informacji dotyczących tego tematu.

Inny problem, związany z pracą serwerów IIS 4.0 i Proxy Server 2.0, polega na tym, że obie wersje przeglądarek (4.0 i 3.0) powodują błędy "11001 Host Not Found", mimo że wymieniony w komunikacie host wydaje się pracować poprawnie. Tym razem Microsoft tłumaczy, że winne są domyślne ustawienia adresu IP. Chodzi o konfigurację konsoli Microsoft Managament Console - adres IP domyślnego serwera Web wskazuje na wewnętrzny adres IP karty sieciowej tego środowiska. Można to zmienić, otwierając okienko dialogowe Default Web Site Properties, a następnie zmieniając opcję wstawioną do pola IP Address na "All Unassigned". Szczegóły można uzyskać pod adresemhttp://support.microsoft.com/support/kb/articles/q184/0/31.asp.

Modyfikując odpowiednio plik konfiguracyjny Windows NT Registry, można doprowadzić do tego, iż przeglądarka IE i serwer IIS pracują stabilniej. Często zdarza się, że oba programy (IE 3.0 i IIS 3.0) tworzą przypadkowe błędy przy przeszukiwaniu bazy danych czy czytaniu dużego pliku ASP.

Przedstawiciele Microsoftu udzielają prostej rady: należy zmienić wartość "BufferingOn" w pliku Registry z 0 na 1. Najpierw trzeba uruchomić program Reged32.exe, następnie znaleźć klucz Hkey_Local_Machine\System\CurrentControSet\Services\ W3SVC\ASP\Parameters i wprowadzić do niego ww. wartość. Po wprowadzeniu tej zmiany błędy znikną, ponieważ informacje udostępniane przeglądarce będą od tego momentu przechowywane w buforze. Szczegóły dostępne są pod adresemhttp://supportmicrosoft.com/support/kb/articles/q164/0/73asp .

Jeszcze o modemach...

W artykule "Modemy x2 i K56flex" (Computerworld nr 22, 1.06.98 r.) znalazła się wypowiedź, z której wynika, że winę za mniejszą szybkość pracy modemów K56flex ponoszą różnego rodzaju fluktuacje, pojawiające się na cyfrowych łączach lokalnej centrali telefonicznej. Nastąpiło tu przekłamanie - to nie centrala telefoniczna odpowiada za te fluktuacje, a sprzęt eksploatowany przez dostawcę usług internetowych ISP.

Natomiast specjaliści z Rockwell Semiconductor, która wytwarza układy scalone instalowane w modemach K56flex informują, że oprogramowanie używane do modyfikacji modemów ze standardu K56flex na standard V.90, może być w przypadku wystąpienia problemów stosowane do cofnięcia tej modyfikacji. Firma pracuje obecnie nad uniwersalnym oprogramowaniem, które pozwalałoby modyfikować dowolny model modemu wykorzystującego układy Rockwell. Obecnie jednak różne modemy wymagają stosowania przystosowanego do nich oprogramowania. Odpowiedź na pytanie, jakich narzędzi należy użyć w odniesieniu do poszczególnych typów modemów, można znaleźć pod adresemhttp://www.56k.com . Należy jednak pamiętać, iż nie ma sensu przechodzenie na standard V.90, jeśli modemy zainstalowane przez dostawcę usług internetowych nie pracują w tym trybie.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. E-mail: brian_livingston@infoworld.com

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.