Problemy z wymienialnością rubla

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w czerwcu nie dojdzie jeszcze do wewnętrznej wymienialności rubla. Jak poinformował 21 maja doradca ds. gospodarczych rządu Rosji, Aleksiej Ułukajew, nastąpi pewne opóźnienie wymienialnośći rubla w stosunku do pierwotnych założeń. Istnieją znaczne rozbieżności co do kursu wymiany. Skala różnic poglądów w tej kwestii waha się od 80 do 130 rubli za jednego USD.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w czerwcu nie dojdzie jeszcze do wewnętrznej wymienialności rubla. Jak poinformował 21 maja doradca ds. gospodarczych rządu Rosji, Aleksiej Ułukajew, nastąpi pewne opóźnienie wymienialnośći rubla w stosunku do pierwotnych założeń. Istnieją znaczne rozbieżności co do kursu wymiany. Skala różnic poglądów w tej kwestii waha się od 80 do 130 rubli za jednego USD.

Od 1 lipca - wg nowych ustaleń - rozpocznie się trzymiesięczny okres "próbny" wymienialności. W tym czasie, w wyniku wolnej gry sił rynkowych ma być ustalony właściwy średni kurs wymiany. Wg. notowań Bank of America Global Trading w Londynie, kurs ten w ostatniej dekadzie maja kształtował się na poziomie 100 rubli za 1 USD.

Wcześniej prezes Centralnego Banku Rosji, Georgij Matiuchin zapowiedział, że wewnętrzna wymienialność rubla będzie dotyczyła wyłącznie operacji bieżących, dokonywanych przez obywateli Rosji. Na terenie Federacji Rosyjskiej ustanowiona zostanie sieć giełd walutowych. Wprowadzeniu wymienialności towarzyszyć ma twarda polityka kredytowa.

Deficyt budżetowy Rosji sięga obecnie 75 mld rubli. Całkowita suma pieniędzy w obiegu wynosi ok. 400 mld rubli. 21 maja, podczas spotkania w Taszkiencie przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego poinformował szefów głównych banków 15 republik b. ZSRR o przyznaniu przez MFW 6 mld USD kredytów, z przeznaczeniem na stabilizację rubla.

Wg. doniesienia Gazety Wyborczej ze Sztokholmu, nie wyklucza się, że już za miesiąc Estonia zastąpi rubla własną koroną, która związana będzie z marką niemiecką. Zawarte już porozumienie między Bankiem Estonii a Bundesbankiem przewiduje, że kurs korony estońskiej wobec innych walut wymienialnych nie będzie mógł odbiegać od notowań marki o więcej niż 3%. Wymienialność korony ma być oparta na własnych rezerwach złota i walut.

Mimo problemów walutowych, międzynarodowe firmy komputerowe nie rezygnują z rozwijania działalności na terytoriach b. Związku Radzieckiego. Nie gardzą one transakcjami barterowymi, czego przykładem jest m.in. podpisany w br. przez szefa ICL, Petera Bonfielda i premiera Autonomicznej Tatarii, Muhanmata Sabirowa protokoł o joint venture ICL z Kazańskimi Zakładami Wytwórczymi Systemów Komputerowych.


TOP 200