Problemy z głowy

Dzięki funduszom pozyskanym z publicznej emisji akcji Talex SA zamierza rozwijać własne oprogramowanie i zaoferować usługi outsourcingowe.

Dzięki funduszom pozyskanym z publicznej emisji akcji Talex SA zamierza rozwijać własne oprogramowanie i zaoferować usługi outsourcingowe.

Poznańska spółka Talex SA zamierza jeszcze w tym roku wejść na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. "Rozważaliśmy pozyskanie inwestora, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję o emisji akcji. Posiadanie statusu spółki publicznej zwiększy zaufanie do nas i ułatwi zdobywanie nowych klientów" - mówi Andrzej Rózga, wiceprezes Talex SA. Pozyskane z emisji środki firma zamierza przeznaczyć na poszerzenie oferty, w tym rozwój usług outsourcingowych.

Przejęcie infrastruktury

Talex zamierza zaoferować usługi polegające na kompleksowej eksploatacji systemów informatycznych na potrzeby klientów. "Przedsiębiorstwa poświęcają dzisiaj dużo zasobów na obsługę systemów informatycznych. Chcemy przejmować od nich zadania z tym związane. Cała niezbędna infrastruktura informatyczna będzie znajdować się w naszym centrum komputerowym i będzie zarządzana przez naszych pracowników. U klienta funkcjo- nowałyby wówczas jedynie urządzenia końcowe. Jest to rozwiązanie tańsze i bardziej efektywne" - przekonuje Andrzej Rózga.

Spółka świadczy już usługi zdalnego nadzoru nad systemami informatycznymi, z których korzysta m.in. Wielkopolski Bank Kredytowy SA. Usługi obejmują 24-godzinny nadzór nad siecią rozległą i urządzeniami komputerowymi pracującymi w banku. "Jeśli operatorzy wykryją jakąś usterkę czy nawet możliwość jej wystąpienia, natychmiast informują o tym bank lub wysyłają ekipę serwisową" - wyjaśniają przedstawiciele firmy Talex.

Własne technologie

Talex zamierza także rozwijać własne oprogramowanie. Oferowany przez firmę system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem Irbis ma zostać przystosowany do pracy w Internecie. Ostatnio oprogramowanie to zostało wdrożone w przedsiębiorstwach z branży farmaceutycznej - Cefarm Poznań i Cefarm Warszawa.

Firma prowadzi również prace nad oprogramowaniem do obsługi serwisów internetowych. Na bazie stworzonych rozwiązań Talex uruchomił portal poświęcony teleinformatyce i portal ogólny w technologii WAP (Wireless Application Protocol). Plany obejmują uruchomienie kolejnych serwisów. Pierwszy ma być poświęcony zagadnieniom związanym z medycyną.

Stabilna platforma

Talex powstał w 1989 r. Podstawą działalności firmy jest integracja. Firma zajmuje się także produkcją oprogramowania i działalnością szkoleniową. Prowadzi m.in. szkolenia z zakresu oprogramowania oferowanego przez firmę BEA. "Już na początku określiliśmy, że chcemy obsługiwać wyłącznie duże i średnie przedsiębiorstwa" - mówi Andrzej Rózga. "Dlatego nasze rozwiązania budowaliśmy na bazie systemu Unix. Alternatywą był wówczas jedynie Novell NetWare. Nie były jednak dostępne dla tego systemu profesjonalne bazy danych. Nadal uważamy platformę Unix za najbardziej dojrzałą i stabilną na rynku. Klienci interesują się jednak Windows i nie sposób ignorować tego systemu" - wyjaśnia.


TOP 200