Problemy z WINDOWS NT

Microsoft ma kłopoty nie tylko z Winword 2.0. Napłynęły też doniesienia o problemach z Windows NT - pomyślanym jako system operacyjny nowej generacji, mający stanowić konkurencję dla OS/2 i alternatywę dla Unixu. Niektórzy sądzą, iż może się on okazać niewypałem, jako że nie pasuje do wszystkich typów komputerów.

Microsoft ma kłopoty nie tylko z Winword 2.0. Napłynęły też doniesienia o problemach z Windows NT - pomyślanym jako system operacyjny nowej generacji, mający stanowić konkurencję dla OS/2 i alternatywę dla Unixu. Niektórzy sądzą, iż może się on okazać niewypałem, jako że nie pasuje do wszystkich typów komputerów.

32-bitowa wersja tego systemu, pn. "Pre-Beta", jest obecnie testowana przez programistów, którzy już we wstępnej fazie testów stwierdzili, iż NT stwarza trudności przy zastosowaniu do komputerów wieloprocesorowych takich firm jak DEC, ALR, Mitac czy Everex, posługujących się Busem C.

Microsoft'owska koncepcja NT zakładała wspomaganie tylko ściśle symetrycznych komputerów wieloprocesowych, takich jak Systempro Compaqa. Architektura Bus-C natomiast wykazuje znaczną asymetrię, co wymaga kosztownej modyfikacji i komputerów i oprogramowania, by NT mógł spełniać swą rolę. Tymczasem nawet zastosowany w komputerach Systempro Compaqa wymaga przeróbek.

Microsoft nie rezygnuje jednak z koncepcji NT mimo, iż wymaga ona jeszcze nakładów.I to chyba nie bezzasadnie. Firma Corolly, producent Bus-C, zaczyna go już w nowej konstrukcji dostosowywać do wymogów, jakie komputerom wieloprocesorowym stawia Windows NT Microsofta.

Co to jednak znaczy pozycja na rynku!


TOP 200