Problemy technologii ATM

Mimo wysiłków ATM Forum, technologia ATM nie znajduje miejsca w sieciach lokalnych.

Większość osób obserwujących rynek technologii sieciowych wie, przynajmniej w zarysie, co to jest technologia ATM. Miała ona umożliwić bezproblemową transmisję danych, głosu i wideo kanałami o dużej przepustowości między komputerami pracującymi w sieciach korporacyjnych.

ATM Forum, organizacja odpowiedzialna za rozwój technologii ATM, opracowała nawet specyfikację transmisji o przepustowości 25 Mb/s, która miała być wykorzystana w komunikacji między komputerami w sieci lokalnej a spinającymi je przełącznikami. Niestety, mimo wysiłków ATM Forum, rozwiązanie to nie zostało zaakceptowane przez rynek. Użytkownicy preferują bowiem w pełni kompatybilną z Ethernetem technologię Fast Ethernet, umożliwiającą transmisję z prędkością 100 Mb/s. Nie daje ona co prawda tak zaawansowanych możliwości transmisji głosu i sygnału wizyjnego jak ATM, ale nie są one jeszcze dziś podstawowym kryterium przy wyborze technologii sieciowej.

Historia

ATM Forum zostało założone sześć lat temu (w 1991 r.) przez przedstawicieli różnych firm sieciowych, którzy zauważyli duży potencjał ATM i postanowili rozszerzyć jego zasięg poza świat telekomunikacji. Zamiast współpracować z komitetem normalizacyjnym ITU (International Telecommunication Union), ATM Forum zdecydowało samodzielnie opracowywać i zatwierdzać nowe standardy.

Forum wkrótce po ustanowieniu podzielono na kilkanaście grup roboczych, które zatwierdzały nowe standardy w bardzo szybkim tempie (po kilka na każdym spotkaniu). Do chwili obecnej ATM Forum zatwierdziło 86 różnych specyfikacji dotyczących ATM.

Największym problemem ATM Forum była jednak jego największa zaleta – fakt, że forum składało się z wielu przedstawicieli producentów sprzętu sieciowego. Z jednej strony pozwalało to szybko opracowywać nowe specyfikacje, wyprzedzające w dużej mierze dostępną technologię, ale z drugiej, powodowało też, że przedstawiciele ci starali się przede wszystkim realizować interesy producentów, których reprezentowali. Tak więc ATM Forum nie miało jasno określonego, jednego kierunku rozwoju. Zdezorganizowało to jego działania i spowodowało, że klienci czekający na jedną i spójną technologię ATM przestali wierzyć w zapowiedzi producentów, dotyczące terminu jej dostarczenia na rynek.

Taka sytuacja przyczyniła się do zatwierdzenia w kwietniu 1996 r. kolejnej specyfikacji o nazwie Anchorage Accord. Określa ona, że wszystkie kolejne implementacje rozwiązań ATM muszą być zgodne ze specyfikacjami, zatwierdzonymi przez ATM Forum i wstecznie zgodne.

Problemy

Głównym celem ATM Forum od początku działalności było zapewnienie pełnej kompatybilności produktów sieciowych, budowanych w technologii ATM, i ich poprawnej współpracy z innymi technologiami sieciowymi. I chociaż cel ten nie uległ zmianie, to zmieniła się nieco koncepcja dotycząca zakresu zastosowań ATM.

Technologia ta miała być pierwotnie rozwiązaniem wszystkich problemów dotyczących przepustowości oraz dostarczania zaawansowanych usług sieciowych zarówno w sieciach rozległych, jak i lokalnych. Obecnie ATM Forum koncentruje się bardziej na standardach dla sieci rozległych. Ostatnio ratyfikowana została specyfikacja transmisji głosu w sieciach ATM, która określa, w jaki sposób przesyłać sygnały głosowe przez sieć ATM. Niemniej nie rozwiązuje ona wszystkich problemów związanych z transmisjami głosowymi, np. nie określa dokładnie, w jaki sposób należy integrować sieci telefoniczne ze szkieletem ATM.

Inną dziedziną, w której wymagana jest większa praca ze strony ATM Forum, jest integracja ATM z technologiami internetowymi. ATM jest jedyną technologią, która umożliwia pełną implementację usług QoS (Quality-of–Service) pozwalających różnicować priorytet transmisji realizowanych przez poszczególnych klientów. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla usługodawców usług internetowych, którzy w ten sposób mogą oferować usługi na zróżnicowanym poziomie. „Dotychczas nie docenialiśmy potencjału Internetu” – mówi Fred Sammartino z ATM Forum. – „To był błąd, który musimy jak najszybciej naprawić i skoncentrować się na lepszej obsłudze protokołu IP”.

Świadomość

Członkowie ATM Forum doszli wreszcie do wniosku, że jest mało prawdopodobne, aby użytkownicy sieci korporacyjnych zastępowali stosowane w nich urządzenia sieciowe na urządzenia obsługujące ATM. Do niedawna bowiem ATM Forum zdawało się nie zauważać dynamicznego rozwoju technologii Fast Ethernet.

ATM znakomicie radzi sobie jako technologia sieci szkieletowej. Toteż główne wysiłki forum powinny zmierzać w kierunku zatwierdzenia wszystkich niezbędnych standardów wymaganych w takich sieciach. Przede wszystkim dotyczy to problemu zarządzania sieciami ATM, który nie został jeszcze do końca rozwiązany.


TOP 200