"Problemy banków, a informatyka"

Już po raz drugi Związek Banków Polskich przy współpracy Banku Pocztowego S.A., Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy oraz Ośrodka Obliczeniowego NBP, zaprosił (w dniach 18 - 20 listopada br.) zainteresowanych informatyką w bankowości na Konferencję Krajową "Problemy Banków a Informatyka".

Już po raz drugi Związek Banków Polskich przy współpracy Banku Pocztowego S.A., Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy oraz Ośrodka Obliczeniowego NBP, zaprosił (w dniach 18 - 20 listopada br.) zainteresowanych informatyką w bankowości na Konferencję Krajową "Problemy Banków a Informatyka".

Wygłoszono 15 referatów, których wysłuchały 94 osoby, reprezentujące 50 banków. Tematyka wykładów objęła prawne aspekty transferu technologii komputerowych, działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), wewnętrzną kontrolę oraz obieg informacji w banku.

W sali wystawowej zaprezentowały swoje oprogramowanie 22 firmy (m.in. Caton-Zalbix, CSBI, MIKRON, MULTITRADE i NCR). Po obradach plenarnych, odbyły się seminaria prowadzone przez uczestniczące firmy.

Największym zainteresowaniem cieszyła się działalność KIR-u, która powstała we wrześniu br. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie rozliczeń pieniężnych między bankami. Równolegle prowadzi się prace nad dwoma sposobami organizowania tych rozliczeń: w drodze wymiany dokumentów papierowych w 17 izbach regionalnych (izba tradycyjna) oraz w drodze elektronicznej wymiany dokumentów w systemie scentralizowanym (izba elektroniczna). Izba tradycyjna będzie wspomagana systemem informatycznym SYBIR (SYstem informatyczny Bankowej Izby Rozliczeniowej). Dla izby elektronicznej opracowuje się system informatyczny ELIXIR.

ELIXIR różni się od systemu SYBIR głównie tym, że operuje on dokumentami rozliczeniowymi na poziomie indywidualnego zlecenia klienta, zapisanymi w postaci rekordu danych. Natomiast SYBIR przetwarza dane zbiorcze o dokumentach rozliczeniowych (na poziomie oddział - oddział). Indywidualne zlecenia klientów są nadal przesyłane między oddziałami banków na papierze.

System jest opracowywany na zlecenie KIR przez firmę UNISYS, która wygrała przetarg. Izba tradycyjna rozpoczęła działalność wcześniej i będzie ją kontynuowała nawet po uruchomieniu izby elektronicznej tak długo, dopóki będzie to potrzebne.


TOP 200