Problematyczne zarządzanie

Microsoft oferuje słabe narzędzia administracyjne w systemie Windows NT.

Microsoft oferuje słabe narzędzia administracyjne w systemie Windows NT.

Użytkownicy systemu operacyjnego Windows NT, zarządzający i stosujący ten system jako podstawową platformę do wykorzystywanych serwerów, coraz częściej muszą zaopatrywać się w dodatkowe narzędzia umożliwiające sprawne administrowanie sieciami NT. Dzieje się tak dlatego, że Microsoft - poza uzupełnieniem najnowszej wersji NT o narzędzia System Policy Editor - od dwóch lat praktycznie nie zrobił nic, by usprawnić zarządzanie systemem.

System Policy Editor zastąpił wykorzystywane w Windows NT 3.51 prostsze narzędzie, które pozwalało na modyfikowanie konfiguracji klientów Windows NT Workstation i Windows 95 w taki sposób, by ograniczyć niektóre działania użytkowników (np. modyfikowanie parametrów kart sieciowych, graficznych itp. czy też ograniczanie wykorzystania niektórych aplikacji).

Dostępne w systemie narzędzia (patrz ramka ) są krytykowane przez użytkowników - szczególnie tych, którzy znają działanie innych sieciowych systemów operacyjnych. Problemy jak zwykle dotyczą detali. Przykładowo: aby sprawdzić prawa użytkowników do poszczególnych katalogów, konieczne jest otwarcie aplikacji File Manager, podświetlenie wybranego katalogu i następnie wyświetlenie praw do niego przypisanych. Niestety, proces ten trzeba wykonywać oddzielnie dla każdego katalogu i brakuje narzędzia, które potrafiłoby np. wskazać katalogi dostępne konkretnemu użytkownikowi. Na inne, bardziej złożone problemy natrafiają użytkownicy sieci wielodomenowych, którzy nie otrzymują z systemem praktycznie żadnych narzędzi ułatwiających to zadanie.

Dlatego też użytkownicy coraz częściej kupują oprogramowanie producentów niezależnych od Microsoftu, które łączy wszystkie funkcje administracyjne w jedną konsolę, umożliwia limitowanie powierzchni dyskowej, jaką może wykorzystywać użytkownik (cechy tej nie ma standardowo w systemie), lub też pozwala ograniczać jednoczesne logowanie z kilku stacji.

Jednym z takich narzędzi jest pakiet Hyena firmy Adkins Resource (http://www.adkins-resource.com). Integruje on kilka funkcji administracyjnych w całość dostępną za pośrednictwem zwykłej przeglądarki WWW z dowolnego miejsca sieci intranet i Internet. Hyena umożliwia administratorom zarządzanie kontami użytkowników, serwerami i stacjami pracującymi w sieci korporacyjnej. Aplikacja pozwala także na realizację funkcji, takie jak śledzenie aktywnych sesji, udostępnianie katalogów sieciowych i przydzielanie im odpowiednich praw dostępu.

Bardziej zaawansowane narzędzia oferują firmy: Cheyenne, Computer Associates (pakiet Unicenter for NT) i Intel (pakiet LANDesk), ale żadne z nich nie dorównuje funkcjonalnością podstawowych działań administracyjnych w porównaniu z pakietem firmy Adkins Resource.

Microsoft zapowiada usprawnienie zarządzania systemem Windows NT poprzez wprowadzenie na rynek aplikacji Microsoft Management Console (MMC) - zintegrowanej konsoli zarządzania. Wraz z każdą aplikacją serwerową będą dostarczane specjalne moduły snap-in, które dołączą się do pakietu MMC, dzięki czemu administrator z jednego miejsca może zarządzać wszystkimi aplikacjami i usługami sieciowymi.

Microsoft sam nie zna na razie terminu udostępnienia pełnej wersji MMC. Prawdopodobnie nastąpi to z chwilą premiery Windows NT 5.0. W rzeczywistości, wbrew zapewnieniom, nie wszystkie aplikacje wyposażone będę w moduły zarządzania snap-in. Przykładem jest Proxy Server 2.0, który "snap-in dla MMC będzie oferował dopiero w następnej wersji".


TOP 200