Problem z urządzeniami Cisco. Konieczny reboot

Firma prosi użytkowników swoich urządzeń bezpieczeństwa Adaptive Security Appliance (ASA) i Firepower Threat Defense (FTD) pracujących pod kontrolą określonych wersji oprogramowania, aby w pilnym trybie wykonali ich reboot (ponowny rozruch). Cisco ostrzega, że w przypadku niewykonania tej czynności urządzenia przestaną działać i narażą użytkowników na brak ochrony przed atakami.

W oprogramowaniu zarządzającym tymi urządzeniami znajduje się błąd. Polega on na tym, że oba urządzenia przestają obsługiwać ruch po upływie 213 dni i 12 godzin od momentu włączenia. Problem pojawił się, gdy Cisco wprowadziło do oprogramowania zarządzającego urządzeniami modyfikację, która miała na celu usunięcie podatności oznaczonej symbolem CSCva03607.

Jednocześnie Cisco informuje, że nie mamy tu do czynienia z żadną nową podatnością, która zagraża bezpieczeństwu sieci. Jest to tym razem czysto operacyjny problem dotykający te dwa urządzenia.

Zobacz również:

  • Włosi nie chcą bota ChatGPT
  • Cisco wspiera rozwój umiejętności cyfrowych i bezpieczeństwa IT

Użytkownicy powinni wykonać rebooot urządzeń FTD pracujących pod kontrolą programów Firepower oznaczonych numerami 6.1.0.1, 6.1.0.2 i 6.2.0. Jeśli chodzi o ASA, to zagrożone są te urządzenia, które pracują pod kontrolą 30 wersji zarządzających nimi programów, oznaczonych numerami od 9.1.7.11 do 9.7.1.2.

Szczegółowe informacje opisujące dokładnie tę kwestię dostępne są tutaj w dokumencie Cisco Field Notice.

Produkowane przez Cisco urządzenia ASA zapewniają sieciom bezpieczeństwo, oferując takie usługi, jak firewall, antywirus, IPS (Intrusion Prevention System; zapobieganie włamaniom) i VPN (Virtual Private Network; wirtualne sieci prywatne). Wszystkie te funkcjonalności mają zapewniać firmom aktywną ochronę przed zagrożeniami i powstrzymywać ataki, zanim zdążą się one rozprzestrzenić po sieci.

Z kolei FTD to firewalle kolejnej generacji, które oferują całą gamę rozwiązań chroniących firmę przed atakami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200