Problem roku 2000: obowiązkowe plany awaryjne

Instytucje rządowe i spółki skarbu państwa na mocy specjalnego aktu prawnego zostaną zobowiązane do opracowania planów awaryjnych, pozwalających na zachowanie tzw. ciągłości działania w przypadkach nieoczekiwanego rozwoju sytuacji związanego ze skutkami problemu roku 2000.

Instytucje rządowe i spółki skarbu państwa na mocy specjalnego aktu prawnego zostaną zobowiązane do opracowania planów awaryjnych, pozwalających na zachowanie tzw. ciągłości działania w przypadkach nieoczekiwanego rozwoju sytuacji związanego ze skutkami problemu roku 2000.

Posiadanie opracowanych planów awaryjnych będzie obligatoryjne. Nawet jeśli dana firma czy instytucja stwierdzi, że jest w pełni przygotowana do nadejścia roku 2000, i tak będzie musiała wykazać się opracowaniem takiego planu - choćby z uwagi na niepewność dotyczącą zachowania otoczenia, w którym funkcjonuje dana firma czy instytucja. Załączniki do tego rozporządzenia, które zostanie ogłoszone w najbliższych tygodniach, będą zawierać metodologię, według której powinny być przygotowywane plany awaryjne.


TOP 200