Próbka formalizmu "Made in elba"

W celu uniknięcia nieporozumień nt. prowadzonych prac analitycznych w PTB elba, przyjęto następującą terminologię analiz:

W celu uniknięcia nieporozumień nt. prowadzonych prac analitycznych w PTB elba, przyjęto następującą terminologię analiz:

akcja - rodzaj czynności, która niezależnie od okoliczności przebiega w ten sam sposób, po której zawsze następuje przejście do określonej czynności;

czynność - działanie elementarne (nie podlegające dalszemu podziałowi), np. zaksięgowanie kwoty odsetek w lokacie typu L5 na koncie kkk po stronie ma;

decyzja - czynność polegająca na wybraniu odpowiedniego w danym przypadku rozwiązania; po jej realizacji następuje zawsze przejście do określonej, zawsze tej samej czynności;

dokument - zestaw danych zapisanych na nośniku fizycznym;

działanie - logiczna sekwencja czynności stanowiąca zamkniętą całość, prowadząca do osiągnięcia jednoznacznie

zdefiniowanego celu, mająca charakter jednorazowy lub cykliczny;

funkcja - produkt (usługa) lub sfera funkcjonalnowania działalności oddziału/centrali banku, np. kredyty, lokaty

klasa/kategoria działań w księgowości;

jednostka - administracyjnie wydzielona część organizacyjna oddziału/centrali banku;

kontrahent - obiekt zewnętrzny - klient (własnego oddziału, innego oddziału, własnej centrali, innego banku), inny

oddział, Izba Rozliczeniowa, itd.;

obiekt - realizator czynności; może być wewnętrzny (stanowisko) lub zewnętrzny (kontrahent);

pole - element dokumentu, będący miejscem wpisywania danych lub zawierający dane wcześniej wpisane lub stałe;

rejestr - zbiór dokumentów;

stanowisko - obiekt wewnętrzny - miejsce (osoba), usytuowane w określonym punkcie struktury organizacyjnej

centrali/oddziału banku, przeznaczone do realizacji określonych czynności;

wariant - rodzaj funkcji (np. rodzaj lokaty, kredytu), podlegający dalej co najwyżej parametryzacji; warianty

funkcji wyróżnia się w wypadku, jeżeli każdy z nich obejmuje inne lub inaczej przebiegające działania;

warunek - rodzaj czynności, polegającej na wybraniu odpowiedniej w danym przypadku kolejnej czynności;

wiadomość - dane przekazywane bez pośrednictwa dokumentu, np. telefoniczne potwierdzenie stanu salda, kursy walut z telegazety.


TOP 200