Próba zdefiniowania web services

Konsorcjum W3C podjęło oficjalne działania nad dopracowaniem formalnych podstaw dla web services, czyli usług webowych.

Konsorcjum W3C podjęło oficjalne działania nad dopracowaniem formalnych podstaw dla web services, czyli usług webowych.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się na początku kwietnia, niedawno utworzona grupa robocza W3C o nazwie Web Services Architecture Working Group rozpoczęła przygotowywanie dokumentu opisującego, czym są usługi webowe, technologie niezbędne dla nich, sposób interakcji między nimi oraz zapewnienia im bezpieczeństwa. Dokument ma pojawić się pod koniec bieżącego roku.

Po zaaprobowaniu dokumentu przez W3C specyfikacja tej architektury mogłaby być stosowana przez dostawców narzędzi projektowych, serwerów aplikacyjnych, baz danych i pakietów aplikacyjnych. Dla administratorów sieci przedsiębiorstw przełoży się to na łatwiejsze tworzenie web services i ułatwi ich współpracę.

Grupa zdefiniowała wstępnie usługę webową jako aplikację identyfikowaną przez URL, zwierającą interfejs, który może być definiowany, odszukiwany i używany przez obiekty oparte na XML, i który może pracować bezpośrednio z innymi podobnymi aplikacjami używającymi wiadomości opartych na XML w protokołach internetowych.

Szereg grup roboczych W3C zajmuje się różnymi technologiami web services, takimi jak XML, WSDL (Web Services Definition Language) czy SOAP (Simple Object Access Protocol). W miarę tworzenia roboczej wersji architektury, postępują też prace w innych grupach roboczych W3C, co stwarza problem sprzężenia zwrotnego między tymi grupami w zakresie komentarzy i weryfikacji. W3C utworzyła - w tym celu specjalną grupę koordynującą dla utrzymania wszystkich projektów w zgodności. Koordynacja ta i aktywny udział kluczowych dostawców tej technologii powinny zaowocować pierwszymi implementacjami elementów tej architektury na początku przyszłego roku.


TOP 200