Próba ognia i wody

Pod koniec czerwca br. prawie 1,3 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o dopłaty obszarowe. Tak system IACS przechodzi chrzest bojowy.

Pod koniec czerwca br. prawie 1,3 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o dopłaty obszarowe. Tak system IACS przechodzi chrzest bojowy.

W 2000 r. była jeszcze mowa o dopłatach bezpośrednich do produkcji rolnej w Polsce na takich samych zasadach, jak w innych krajach Unii Europejskiej. Dzisiaj rolnicy występują o dopłaty obszarowe po 44,46 euro na każdy hektar (25% tego co otrzymuje unijny farmer), dopłatę do konkretnych upraw (budżet krajowy) oraz za "gospodarowanie w niekorzystnych warunkach glebowych".

Zmiana warunków wypłacania dopłat w trakcie przygotowywania systemu informatycznego budziła poważne obawy, czy z wykonaniem systemu IACS na czas zdążą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz HP Polska, który został wybrany na wykonawcę tego systemu w przetargu nieograniczonym w 2001 r. Należy też pamiętać o nieustających zmianach w ARiMR - prezesów i szefów projektów - a także problemach natury politycznej. Jednym z najważniejszych było potraktowanie części nieinformatycznej jako sposób na obsadzanie stanowisk partyjnymi kolegami z PSL i SLD. Mimo to system IACS ruszył i na razie ma się dobrze.

Miara sukcesu, miara porażki

Aby rolnicy mogli się starać o dopłaty, musieli zarejestrować się w tzw. ewidencji producentów. "Do 14 czerwca 2004 r. do powiatowych biur agencji wpłynęło 1,59 mln wniosków o wpis do rejestru producentów, a rolnikom wydano 1,58 mln zaświadczeń o nadanym numerze w tym rejestrze" - informuje Marek P. Janiec, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiedzialny za budowę IACS. W tym przedsięwzięciu agencję wspomogła Poczta Polska, która podjęła się wysyłki ponad 800 tys. spersonalizowanych wniosków do rolników zarejestrowanych w rejestrze posiadaczy zwierząt.

Lista prawie 1,6 mln osób wpisanych do ewidencji producentów jest jedynie punktem odniesienia. Ilu rolników ostatecznie zdecyduje się na złożenie wniosku o dopłatę, nadal nie wiadomo. O ile pierwsza operacja sprowadzała się do podania danych osobowych, o tyle wypełnienie wniosku wymagało dostępu do danych z ewidencji gruntów! Pomimo przeprowadzonych szkoleń większość rolników musiała zdać się na pomoc doradców (od pracowników ośrodków doradztwa rolniczego po proboszczów). W konsekwencji pod koniec maja br. w niektórych rejonach kraju dramatycznie mała liczba rolników złożyła wnioski. Rządowi udało się niedawno przekonać Komisję Europejską, aby zgodziła się wydłużyć termin składania wniosków do końca czerwca (pierwotnie 15 czerwca).

Jednocześnie nastąpiła zmasowana kampania propagandowa, która przyniosła pozytywny skutek. Obecnie prawie 80% rolników wystąpiło o dopłaty. "W lipcu i sierpniu poddamy kontroli ok. 7% wnioskodawców. Właśnie przygotowujemy moduł kontroli, zwiększający funkcjonalność IACS" - mówi Marek P. Janiec. Jego zadaniem będzie m.in. analiza ryzyka dokonania oszustwa i typowanie gospodarstw do kontroli, np. wg dokonywanych poprawek w składanych wnioskach.

Z punktu widzenia rolnika IACS spełni zadanie dopiero wówczas, gdy na jego konto wpłyną fundusze z dopłat. Stanie się to jednak dopiero w styczniu 2005 r.

Co dalej z projektem?

Budowa systemu IACS kosztowała prawie 646 mln zł, z czego część informatyczna ok. 393 mln zł. Należy pamiętać o kosztach utrzymania systemu. "To 20-25% kosztów jego budowy" - zakłada Marek P. Janiec. Deklaruje także, że nie wyobraża sobie, aby utrzymania systemu podjęła się inna firma niż HP Polska. "Nie ma jednak mowy o pełnym outsourcingu. W agencji zostaną informatycy, choćby ze względu na procedury bezpieczeństwa" - stwierdza. Agencja chce również, żeby za rok rolnicy otrzymali już wypełnione wnioski. Wtedy ich rola sprowadzi się jedynie do sprawdzenia, czy dane są aktualne, i odesłania wniosków do oddziałów ARiMR.

393 mln zł kosztowała budowa części informatycznej tego systemu (pierwotnie miała kosztować 307 mln zł, po aneksie do umowy z HP Polska - 337 mln zł), a prawie 253 mln zł części nieinformatycznej, w tym m.in. organizacji biur ARiMR

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200