Private equity na fali

Rok 2007 przyniósł 80-proc. wzrost wartości inwestycji private equity w Europie Środkowo-Wschodniej - stwierdza raport opublikowany przez EVCA.

W 2007 roku fundusze pozyskały 4,25 miliardów EUR na inwestycje w regionie, o 89% więcej niż w poprzednim, rekordowym roku 2006. 66% pozyskanych kapitałów pochodziło ze źródeł europejskich. Największy udział miały fundusze funduszy (23,6%), na drugim miejscu uplasowały się fundusze emerytalne (13,5%). Większość środków ma zostać przeznaczona na wykupy.

Inwestycje osiągnęły poziom 3,01 miliardów EUR, o 80% więcej niż w 2006 roku. Najwięcej spośród krajów regionu (23% całości) - zainwestowano w Polsce. Najwyższe wzrosty zanotowały: Bułgaria, Rumunia, Polska, kraje bałtyckie i Serbia. 77% zainwestowanych środków przeznaczono na wykupy. Inwestycje w fazie ekspansji stanowiły 13% ogółu inwestycji, czterokrotny więcej niż przed rokiem.

Zobacz również:

  • Spotify prognozuje 100 mld USD przychodów w ciągu 10 lat

Największym zainteresowaniem cieszyła się branża telekomunikacyjna, w której zrealizowano 24% ogółu inwestycji (720 milionów EUR). Zainteresowaniem cieszyły się ponadto spółki z branży produkcji przemysłowej (342 miliony EUR, 11% ogółu), usług finansowych (319 milionów EUR, 11% ogółu), transportowego (302 miliony EUR, 10% całości) oraz branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologii (301 milionów EUR, 10%).

Dezinwestycje w regionie (mierzone według wartości początkowej, a nie rzeczywistych przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółki) wzrosły w 2007 roku o 33%, do 586 mln EUR. Najczęstszym sposobem wyjścia z inwestycji była sprzedaż inwestorowi strategicznemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200