Priorytety CIO: innowacje i oszczędności

Z badania Vanson Bourne - zrobionego na zlecenie Micro Focus - wynika, że 33% ankietowany CIO spodziewa się, że oczekiwania zarządu w zakresie ograniczenia kosztów działalności operacyjnej i inwestycyjnej w zakresie IT będą jednym z priorytetów jeszcze przynajmniej przez trzy lata.

Tylko 9% ankietowanych szefów ds. IT oczekuje wzrostu nakładów na IT. W badaniu ankietowym wzięło udział 250 szefów ds. IT z amerykańskich, niemieckich i brytyjskich firm zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Zdaniem 58% ankietowanych najlepszą metodą cięcia kosztów utrzymania środowisk IT jest modernizacja warstwy aplikacyjnej. Jednocześnie tylko 10% badanych planuje realizować projekty mające na celu całościowe przepisanie posiadanych obecnie aplikacji na nowsze technologie. W opinii CIO, poza korzyściami kosztowymi modernizacja aplikacji prowadzi także m.in. do zwiększenia potencjału rozwojowego i poprawy elastyczności całego środowiska IT oraz skrócenie czasów reakcji na potrzeby biznesowe.

Badanie pokazuje również zmiany priorytetów departamentów IT. Z biznesowego punktu widzenia priorytetem dla 38% CIO z firm sektora usług finansowych, 24% z branży ochrony zdrowia i 28% z organizacji handlowych będą innowacje sprzyjające tworzeniu nowych usług i produktów. Wewnętrznym priorytetem działów IT, niezależnie od branży, mają być dalsze ograniczenia kosztów działalności operacyjnej. Wyniki badania pokazują też, że w ponad 50% firm funkcjonują już rozwiązania oparte na modelu . Z oprogramowania dostarczanego w tym modelu korzysta lub zamierza skorzystać w 2011 r. aż 52% firm. Jednocześnie 29% ankietowanych CIO nie planuje żadnych inwestycji związanych z modelem cloud. Warto nadmienić, że ograniczenie zatrudnienia w departamentach IT rozważa 17% CIO uczestniczących w badaniu.


TOP 200