Priorytety CEO

Maksymalizacja przychodów i wrażliwość na stale zmieniające się otoczenie biznesowe warunkują przede wszystkim, zdaniem przebadanych przez IBM CEO, sukces firmy. W The Global CEO Study 2004 wzięło udział ponad 450 prezesów i dyrektorów zarządzających firm z całego świata.

Z raportu wynika, że na czołowe miejsce na liście priorytetów wraca maksymalizacja przychodów. 83% CEO uważa, że wzrost obrotów jest najlepszym sposobem na poprawienie wyników finansowych firmy. Jednocześnie 61% menedżerów w Europie i 69 % w USA uważa za niezbędne kontynuowanie ograniczania kosztów. Większość CEO uważa także, że sposobem na wzrost obrotów jest zaoferowanie klientom nowych produktów i usług.

Za czynnik decydujący o przewadze uznaje się otwartość, wrażliwość na zmieniające się warunki rynkowe połączone z efektywnym reagowaniem. 51% CEO z rejonu Azji i Pacyfiku (poza Japonia) oraz 26% w Europie i 28% w USA ocenia to jako jeden z najważniejszych elementów prowadzenia biznesu. Tylko 13% ankietowanych sądzi, że ich firmy cechuje on w stopniu satysfakcjonującym.

Według autorów raportu, bardzo istotnym wyzwaniem dla CEO są sprawy związane z pracownikami. 60% dyrektorów za główną przeszkodę napotykaną przez firmy podczas wprowadzania niezbędnych zmian wymienia ograniczenia w zakresie kwalifikacji, potencjału czy zdolności przywódczych swoich kadr. Mniej niż 10% dyrektorów ocenia dotychczasowe zmiany w zarządach swoich firm jako bardzo udane. Ponad połowa uważa, że nie posiada umiejętności niezbędnych do ekspansji na nowe rynki i wykorzystania nowo powstających szans na wzrost. 75% dyrektorów jest zdania, że wykształcenie pracowników to decydujący czynnik sukcesu.

W czasie spotkania zorganizowanego przez IBM Polska, także ponad 100 polskich prezesów odpowiedziało na najważniejsze pytania z ankiety The Global CEO Study 2004. 58% ankietowanych CEO uważa, że aby poprawić wyniki finansowe swojej firmy w ciągu najbliższych 3 lat ważne jest lepsze rozumienie klienta i odpowiedź na jego potrzeby. Ponad połowa polskich CEO uważa też, że muszą skoncentrować się na wzroście dochodów. 30% uznało, że sposobem jest efektywne wykorzystanie aktywów.

Najistotniejsze dla działalności firmy ograniczenia zewnętrzne, to na pierwszym miejscu trudności natury prawnej (27%), a na drugim brak odpowiednich struktur prawnych i podatkowych (23%). Ponad 70% uznało też, że to zmiany w prawie będą miały największy wpływ na działalność ich firm. Natomiast do ograniczeń wewnętrznych należy przede wszystkim brak odpowiedniej kadry, która byłaby w stanie zarządzać projektami związanymi ze zmianami (34%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200