Priorytetowe bezpieczeństwo

W ciągu ostatnich miesięcy wzrosło znaczenie specjalistów ds. bezpieczeństwa, co doskonale obrazuje raport wynagrodzeń branży IT sporządzony przez firmę Foot Partners.

Dotychczas zarządzanie kryzysowe, czy kwestie bezpieczeństwa były traktowane przez większość firm po macoszemu. Po 11 września wszyscy dostrzegli potrzebę zatrudnienia specjalistów ds. bezpieczeństwa w swoich korporacjach. Na rynku rozpoczął się wyścig o pozyskanie najlepszych pracowników. Pomiędzy trzecim kwartałem 2000 roku a trzecim kwartałem roku obecnego wynagrodzenia analityków ds. bezpieczeństwa wzrosły o 13,5%. Płace kierowników ds. bezpieczeństwa sieciowego i transakcji e-commerce wzrosły o 7%.

Najwięcej specjalistów ds. bezpieczeństwa zatrudniają firmy mieszczące się na środkowym zachodzie i południu Stanów Zjednoczonych. Największym powodzeniem cieszą się specjaliści ds. autoryzacji i identyfikacji, zarządzania ryzykiem, kryptologii.