PricewaterhouseCoopers wydał niezależną opinię dotyczącą internetowych połączeń Ery GSM

Firma odwołuje się do międzynarodowego układu regulującego ogólne zasady handlu usługami, który został ratyfikowany m.in. przez Polskę.

Zdaniem PricewaterhouseCoopers (PWC), oferowane przez Polską Telefonię Cyfrową (Era GSM) połączenia zagraniczne realizowane przez Internet są zgodne z prawem. Przypomnijmy, że zdaniem Macieja Srebro, ministra łączności, połączenia Ery, omijające łącza Telekomunikacji Polskiej SA, naruszają prawo i operator powinien jak najszybciej z nich zrezygnować, bo w przeciwnym razie może nawet stracić licencję.

Niezależna opinia PricewaterhouseCoopers powołuje się na klauzule układu GATS (General Agreement on Trade in Services), regulującego ogólne zasady międzynarodowego handlu usługami, który Polska ratyfikowała kilka lat temu.

Era definiuje swoją usługę jako transmisję danych w trybie circuit-switched do współpracującego z nią polskiego dostawcy usług internetowych Zephyr Polska. Ten z kolei transmituje dane w trybie pocket-switched do zagranicznej spółki telekomunikacyjnej, a ta do abonenta znajdującego się za granicą (tryb circuit-switched). Zdaniem PWC, zgodnie z załączoną do GATS przez polską stronę listą zobowiązań szczegółowych, usługi transmisji danych zarówno w trybie circuit-switched, jak i pocket-switched "nie podlegają żadnym ograniczeniom, jeśli chodzi o dostęp do rynku i zasadę traktowania narodowego w związku ze świadczeniem ich na skalę międzynarodową". Oznacza to, że w przypadku usługi świadczonej przez Erę powinny mieć zastosowanie ogólne postanowienia GATS. Zdaniem PWC, Polska Telefonia Cyfrowa powinna być w stanie obronić pogląd, że tzw. zasadzie traktowania narodowego, czyli lokalnym przepisom dotyczącym rynku telekomunikacyjnego, stanowiącej wyjątek w GATS, podlega jedynie transmisja do Zephyr Polska, a dalsza, do operatora zagranicznego, znajduje się już poza obszarem zastrzeżonym dla TP SA.

***

Era GSM nie zgadza się z opinią ministra

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200