Prężny Tajwan

Recesja, która coraz wyraźniej odciska swoje piętno na światowym rynku komputerowym, nie ominęła także producentów tajwańskich, chociaż tam daje się odczuć mniej dotkliwie niż gdzie indziej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia przemysł elektroniczny i komputerowy tej niewielkiej wyspy stał się najlepiej rozwiniętą branżą. W 1991 r. cztery tysiące tamtejszych firm komputerowych wypracowało 9,4% dochodu narodowego, osiągając w stosunku do poprzedniego roku wzrost o 28%. Takim wynikiem nie może się na Tajwanie poszczycić żadna inna gałąź.

Recesja, która coraz wyraźniej odciska swoje piętno na światowym rynku komputerowym, nie ominęła także producentów tajwańskich, chociaż tam daje się odczuć mniej dotkliwie niż gdzie indziej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia przemysł elektroniczny i komputerowy tej niewielkiej wyspy stał się najlepiej rozwiniętą branżą. W 1991 r. cztery tysiące tamtejszych firm komputerowych wypracowało 9,4% dochodu narodowego, osiągając w stosunku do poprzedniego roku wzrost o 28%. Takim wynikiem nie może się na Tajwanie poszczycić żadna inna gałąź.

Tajwański przemysł elektroniczny zajmuje także poważną pozycję na arenie międzynarodowej, tamtejsi producenci zaspokajają bowiem 2/3 światowego zapotrzebowania na płyty główne. W samym tylko 1990 r. wyeksportowano 4,5 mln takich płyt (o 16% więcej niż w roku poprzednim), a w 1991 r. eksport ich, jak się szacuje, przekroczył 5 mln sztuk.

Istnieje dość duża koncentracja ich wytwarzania. Produkcją płyt zajmuje się ponad 100 producentów, jednakże główną rolę odgrywa dziesięć firm, wytwarzających ponad 10 tys. płyt głównych miesięcznie, a w czterech powstaje nawet po 40 tys. szt. Taka koncentracja produkcji sprawia, że Tajwan jest głównym odbiorcą procesorów Intela i AMD. Poważną pozycję zajmują producenci tajwańscy również w Europie, jednakże ponad 70% swych wyrobów sprzedają tam nie pod własną firmą, lecz jako OEM (Original Equipment Manufacture).

Według ostrożnych obliczeń, już obecnie dalekowschodni wytwórcy mają już 30% udział w światowym rynku komputerowym, a w roku 2000 udział ten wzrośnie do 50%. A oto tablica przedstawiająca rozwój produkcji i sprzedaży tajwańskiego przemysłu komputerowego w ciągu ostatnich lat (w tysiącach USD i tysiącach sztuk):

1989 1990 1991 Wskaźnik wzrostu

Wartość 1 398 1 566 18 998 21,3% Produkcja Ilość 2 228 2 295 26 534 15,6%

Wartość 1 244 1 403 17 288 32,2% Eksport Ilość 1 983 2 141 23 784 11,0%

Rynek Wartość 154 163 171 5,0% wewn. Ilość 245 240 275 14,6%

R a z e m 26% 26% 27,5% -

Sprzedaż komputerów tajwańskich wg typu procesorów w mln szt.


TOP 200