Prezesi przyjmują nowy model zarządzania

71% prezesów ankietowanych w ramach IBM CEO Study 2012 uważa, że technologia jest elementem, który w ciągu 3-5 lat w największym stopniu wpłynie na ich organizacje.

69%

prezesów firm o najszybciej rosnących przychodach i o największych zyskach (outperformers) uważa, że dla innowacyjności ich przedsiębiorstw najważniejsze jest skuteczne połączenie narzędzi biznesowych i technologii.

Szefowie przyjmują nowy model zarządzania firmą - wynika z badania CEO Study 2012 przygotowanego przez IBM Institute for Business Value. Przeprowadzono je wśród 1700 prezesów z 64 krajów. "Otwartość, wykorzystanie informacji płynących z otoczenia i wyzwalanie samodzielności wśród pracowników zastępują wydawanie poleceń i kontrolę, które tradycyjnie charakteryzowały zarządzanie organizacjami" - twierdzą autorzy raportu.

Lepsze wyniki, większa otwartość

Badanie pokazało silną korelację między nowym stylem zarządzania a wynikami firmy. Prezesi przedsiębiorstw osiągających najlepsze rezultaty o 1/3 częściej niż ich konkurenci uznają otwartość za element, który znacząco wpływa na organizacje. Otwartość jest rozumiana jako wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy. Dzięki temu innowacyjne podejście pracowników i partnerów biznesowych oraz informacje zwrotne z otoczenia przyczyniają się do zwiększania wzrostu firmy i jej rentowności.

Nowe środowisko pracy wymaga specyficznego zestawu predyspozycji. Prezesi uważają, że jeśli pracownicy chcą osiągnąć sukces, powinni: posiadać wysokie zdolności interpersonalne i umiejętność współpracy z innymi ludźmi (75%), mieć zdolności komunikacyjne (67%), cechować się kreatywnością (61%) i elastycznością (61%). Od tego zależy powodzenie firmy, więc warto selekcjonować osoby, które sprawdzają się w otwartym środowisku zespołowym. Prezesi powinni zadbać o stworzenie pracownikom warunków umożliwiających rozwój. Może się to odbywać m.in. przez: powoływanie niekonwencjonalnych zespołów, promowanie czerpania z własnych i cudzych doświadczeń oraz większe wykorzystanie sieci kontaktów pracowników.

Rosnące znaczenie technologii

Według badania IBM, aż 71% prezesów postrzega technologię jako element, który w perspektywie 3-5 lat będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości ich organizacji. Wpływ technologii będzie przewyższał efekty zmian ekonomicznych i sytuacji na rynku. Wśród badanych CEO z Europy Środkowo-Wschodniej technologie znajdują się na trzecim miejscu listy decydujących czynników (na pierwszym są czynniki rynkowe), ale i tak zanotowały największy wzrost znaczenia w ciągu ostatnich dwóch lat (awans z miejsca 5. na 3.).

Nowe technologie mogą być pomocne przy analizie informacji z otoczenia firmy. Najnowsza edycja CEO Study 2012 pokazała, że 70% prezesów inwestuje w narzędzia, które mają pomóc im w wyciąganiu wniosków na podstawie doświadczenia klientów. Rosnąca ilość danych stwarza zapotrzebowanie na analitykę biznesową. Musi też zmienić się podejście osób zarządzających firmami. Aby lepiej zrozumieć klientów, prezesi powinni brać pod uwagę relacje z firmą i z całym otoczeniem.

Zdolność wnioskowania na podstawie dostępnych danych jest blisko skorelowana z wynikami firmy. Organizacje, które odnoszą największe sukcesy na rynku, dwukrotnie lepiej zdobywają informacje i przeprowadzają bardziej trafne analizy; są też o 84% bardziej skuteczne we wdrażaniu w życie wyników analiz.

Zaangażowanie dla innowacyjności

Większa otwartość dotyczy również kontaktów z partnerami zewnętrznymi. W 2008 r. nieco ponad 50% prezesów było gotowych utrzymywać szerokie kontakty z partnerami biznesowymi. Obecnie ponad 66% jest gotowych na poszerzanie relacji, ponieważ często przyczyniają się one do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i skuteczniejszego działania na rynku.

W wyniku zmian technologicznych prezesi będą odchodzić od poczty elektronicznej i telefonu jako narzędzi do budowania relacji z klientami, partnerami biznesowymi i młodszymi pracownikami. Choć zaledwie 16% liderów wykorzystuje media społecznościowe do komunikacji, to w perspektywie 3-5 lat ich liczba wzrośnie do 57%. Za pięć lat staną się one drugim, po rozmowie twarzą w twarz, najpopularniejszym sposobem podtrzymywania kontaktów. Technologia jest postrzegana jako potężne narzędzie zmieniające strukturę organizacji i sposób jej działania. Ponad połowa prezesów (53%) planuje jej wykorzystanie do usprawnienia współpracy z otoczeniem, a 52% będzie podejmować takie działania wewnątrz organizacji.

"Wbrew opiniom o dehumanizacji relacji między ludźmi wnioski z raportu dowodzą, że kapitał ludzki wciąż jest najważniejszym czynnikiem w budowaniu wartości firmy, a media społecznościowe mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania zdolności pracowników, doświadczeń klientów i partnerów biznesowych" - podsumowuje Władysław Szwoch, dyrektor Global Business Services w IBM na Polskę i kraje bałtyckie.


TOP 200