Prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej zrezygnował ze stanowiska

Rada Nadzorcza spółki Polska Telefonia Cyfrowa (podmiot zależny od Elektrim SA) jednogłośnie przyjęła rezygnację Tadeusza Kubiaka z funkcji prezesa zarządu PTC.

Rada Nadzorcza spółki Polska Telefonia Cyfrowa (podmiot zależny od Elektrim SA) jednogłośnie przyjęła rezygnację Tadeusza Kubiaka z funkcji prezesa zarządu PTC.

Jednocześnie na stanowisko prezesa zarządu powołano Bogusława Kułakowskiego, dotychczasowego dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Ery GSM.


TOP 200