Prezes CSS sprzedał akcje członkowi rady nadzorczej

Andrzej Woźniakowski, prezes Computer Service Support (CSS), sprzedał 30 tys. akcji zwykłych serii D Krzysztofowi Poszepczyńskiemu, członkowi rady nadzorczej CSS, po jednostkowej cenie równej wartości nominalnej jednej akcji.

Andrzej Woźniakowski, prezes Computer Service Support (CSS), sprzedał 30 tys. akcji zwykłych serii D Krzysztofowi Poszepczyńskiemu, członkowi rady nadzorczej CSS, po jednostkowej cenie równej wartości nominalnej jednej akcji.


TOP 200