Prezentacje Oracle 7.3

Podczas dorocznego światowego spotkania użytkowników Oracle'a przedstawiciele firmy zaprezentowali nowe produkty z zakresu systemów bazodanowych - upgrade serwera bazy anych oraz pomniejszoną wersję serwera wideo.

Podczas dorocznego światowego spotkania użytkowników Oracle'a przedstawiciele firmy zaprezentowali nowe produkty z zakresu systemów bazodanowych - upgrade serwera bazy danych oraz pomniejszoną wersję serwera wideo.

Najważniejszym wydarzeniem była jednak prezentacja wersji beta Oracle 7.3, kolejnej edycji serwera bazy danych, który ma pojawić się na rynku na początku przyszłego roku. Według Carla Tsukahara, dyrektora działu marketingu serwerów Oracle'a, nowa wersja ma udostępniać lepszą obsługę hurtowni danych, przetwarzania transakcji on-line oraz aplikacji multimedialnych. Nowe funkcje dla hurtowni danych Oracle 7.3 to m.in. obsługa indeksowania bitmapowego, która ma znacznie zmniejszyć czas odpowiedzi na zapytania, optymalizator do zarządzania równoległymi zapytaniami, obsługa nielimitowanej liczby połączeń w zapytaniach gwiazdowych, adaptacyjne zapytania równoległe automatycznie optymalizujące wykonywanie zapytań na sprzęcie równoległym oraz opytmalizacja równoległości przy partycjonowaniu bazy danych. W zakresie przetwarzania transakcji on-line nowa wersja bazy danych Oracle'a efektywniej wykorzystuje zasoby sprzętowe poprzez lepszą opytmalizację pamięci, kompilowane trygery oraz wydajniejsze wykonywanie kodu. Oracle 7.3 jest, według przedstawicieli firmy, uniwersalnym serwerem przystosowanym do pracy z wieloma typami danych, nie tylko relacyjnymi tablicami, ale także obrazem wideo i tekstem.

Koncern zaprezentował także uszczuploną wersję Media Servera oznaczoną nazwą Oracle7 Video Server. W przeciwieństwie do Media Servera przeznaczonego do pracy w tle w systemach telewizji na zamówienie, Video Server ma służyć w korporacyjnych sieciach LAN do gromadzenia i zarządzania danymi audio i wideo oraz rozpowszechniania ich w sieciach o różnych topologiach. Video Server pojawi się na rynku w tym samym czasie co Oracle 7.3. Produkt dostępny będzie na platformach Hewlett-Packarda, Sun Microsystems oraz Intela.

Oracle ujawnił także plany dotyczące zastosowania narzędzia do analitycznego przetwarzania on-line zakupionego w br. od IRI Software. Firma zamierza zaadaptować narzędzie do pracy z bazą danych Oracle 7.3 oraz wprowadzić całość na rynek w br. jako Oracle Multidimension.


TOP 200