Prezentacja z muzyką

Użytkownicy pakietu grafiki prezentacyjnej Harvard Graphics 3.0 mogą za 20 USD dokonać upgrade'u dodającego głos (oczywiście z odpowiedniej karty audio) do rysunków.

Użytkownicy pakietu grafiki prezentacyjnej Harvard Graphics 3.0 mogą za 20 USD dokonać upgrade'u dodającego głos (oczywiście z odpowiedniej karty audio) do rysunków.

Wersja 3.05, opracowana przez Software Publishing Corp., pozwala na dodanie do konstruowanych prezentacji mówionych komentarzy i muzyki. Dodatkowo Harvard Graphics 3.05 ułatwia łączność z arkuszami kalkulacyjnymi i umożliwia dołączanie aplikacji DOS i Windows do prezentacji. Cały pakiet kosztuje 595 USD.


TOP 200